Wyniki 24. edycji konkursu Architektura Betonowa na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem betonu

rozstrzygnięcie konkursu

październik 2023

organizator

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Producentów Cementu

lokalizacja

Kraków

opis

30 października 2023 roku poznaliśmy wyniki, kolejnej, już 24. edycji konkursu Architektura Betonowa — akademickiej nagrody za najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem betonu.

Coroczny konkurs organizowany jest dzięki współpracy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu.

Pomysł na zainicjowany w 2000 roku konkurs poświęcony architekturze betonowej zrodził się, jak piszą organizatorzy, z przekonania o stosowności zwrócenia uwagi dyplomantów na walory materiału budowlanego, który staje się elementem szczególnej gry o kształt architektury. Animatorem przedsięwzięcia był profesor Dariusz Kozłowski, wieloletni dziekan Wydziału Architektury i laureat Honorowej Nagrody SARP z 2011 roku.

Do konkursu zgłaszać można było prace dyplomowe, których autorzy w danym roku akademickim na polskiej uczelni uzyskali stopień magistra inżyniera architekta. Kryteria oceny, jak czytamy w regulaminie, dotyczyły wartości architektonicznych projektu, opartych na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu.

Zgłoszone prace dyplomowe oceniało jury w składzie:

  • dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, Prof. PK – dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przewodnicząca jury,
  • prof. Barbara Gronostajska – dziekana Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej,
  • dr hab. Klaudiusz Fross, prof. PŚ – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej,
  • dr hab. Krzysztof Koszewski – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
  • prof. Tomasz Kozłowski – komisarz konkursu,
  • Zbigniew Pilch – szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Spośród 25 nadesłanych prac z 8 wydziałów architektury jury nominowało 17, a z nich przyznało trzy równorzędne wyróżnienia i trzy równorzędne nagrody główne. Nagrody główne otrzymali: Mateusz Binda z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
Marta Kalisz z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i Martyna Krysteczko z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Nagroda Główna (ex aequo)

Mateusz Binda

Nagroda Główna (ex aequo)

Marta Kalisz

Nagroda Główna (ex aequo)

Martyna Krzysteczko

Wyróżnienie (ex aequo)

Izabela Siwińska

Wyróżnienie (ex aequo)

Ewelina Szeląg

Wyróżnienie (ex aequo)

Maciej Workert

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE