Wyniki 4. edycji konkursu studenckiego „Drewno w Architekturze”

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2022

organizator

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Unibep, Danwood

lokalizacja

Ogólnopolski

opis

25 listopada br. na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników oraz gala wręczenia nagród czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą magisterską pracę dyplomową „Drewno w Architekturze”. Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy pokonkursowej. Idea przyświecająca konkursowi to upowszechnianie wiedzy na temat wartości i wyjątkowości drewnianej architektury.

Konkurs „Drewno w Architekturze” dotyczy dyplomowych projektów magisterskich wykonanych na wydziałach architektury, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. Zgłoszone projekty mogły wykorzystywać właściwości drewna zarówno w każdym z tych trzech aspektów, jak i tylko w jednym.

Głównym celem konkursu jest promowanie talentu młodych architektek i architektów oraz przedstawionych przez nich rozwiązań dotyczących zastosowania drewna w architekturze. W konkursie nagradzani są zarówno autorzy prac dyplomowych, jak i ich promotorzy.

Do tegorocznej, czwartej edycji wpłynęło 38 prac z wydziałów architektury z całej Polski. Zgodnie z harmonogramem konkursu 5 listopada br. odbyło się posiedzenie jury konkursu w składzie:

  • dr hab. Aleksander Asanowicz, prof. PB – przewodniczący jury,
  • Mateusz Juchimowicz – kierownik działu kreowania produktu DANWOOD,
  • dr Adam Jakimowicz – komisarz konkursu,
  • Tomasz Perkowski – Unihouse oddział UNIBEP,
  • Waldemar Jasiewicz – Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP,
  • dr Piotr Trojniel – prezes SARP Oddział Białystok,
  • Zbigniew Maćków – Maćków Pracownia Projektowa.

Spośród 38 prac, jury nominowało 11 do dalszej oceny, a z nich wybrało trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia.

I Nagrodę otrzymała Nadia Sajjad za pracę „Architektura mieszkaniowa w obliczu zmian klimatu. Projekt budynku wielorodzinnego w Warszawie” wykonaną na Politechnice Warszawskiej pod kierunkiem Macieja Miłobędzkiego i dr. Piotra Trębacza.

II Nagrodę przyznano Adrianowi Matuszewskiemu z Politechniki Krakowskiej za pracę „The spiral – projekt budynku wielofunkcyjnego z częścią hotelową”. Promotorem dyplomu był dr Bartosz Dendura.

Konstancja Wojdak, również z Politechniki Krakowskiej, otrzymała III Nagrodę za „L’arte della vita. Centrum artterapii i adaptacja renesansowej kaplicy”. Promotorem pracy magisterskiej był dr Lukas Olma.

Dwa wyróżnienia równorzędne jury przyznało Justynie Dmytryk z Politechniki Wrocławskiej i Weronice Majchrowicz z Politechniki Warszawskiej.

Poniżej publikujemy wszystkie nagrodzone prace wraz z opiniami jury.

I Nagroda

Nadia Sajjad, promotorzy: Maciej Miłobędzki, dr Piotr Trębacz

II Nagroda

Adrian Matuszewski, promotor: dr Bartosz Dendura

III Nagroda

Konstancja Wojdak, promotor: dr Lukas Olma

Wyróżnienie (ex aequo)

Justyna Dmytryk, promotorka: dr hab. Magdalena Baborska-Narożny, konsultacje: dr Tomasz Głowacki

Wyróżnienie (ex aequo)

Weronika Majchrowicz, promotor: prof. Jan Słyk

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE