Wyniki 8. edycji konkursu „Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy”

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2022

organizator

Prezydent m.st. Warszawy

lokalizacja

Warszawa

opis

Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski. Nagroda przyznawana jest we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich, Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Oddziałem Warszawskim Towarzystwa Urbanistów Polskich. Celem konkursu było wyróżnienie najlepszych budynków, przestrzeni publicznych i wydarzeń

Jury nominuje i przyznaje nagrody w kategoriach:

 • Architektura użyteczności publicznej
 • Architektura komercyjna
 • Architektura mieszkaniowa
 • Nowe życie budynków
 • Najlepsza przestrzeń publiczna
 • Wydarzenie architektoniczne
 • Nagroda za rozwiązania proekologiczne
 • Nagroda za rozwiązania zapewniające dostępność, szczególnie osobom o ograniczonej
  mobilności lub percepcji
 • Grand Prix


W skład sądu konkursowego weszli:

 • Michał Olszewski — Przewodniczący Jury, zastępca Prezydenya Miasta Warszawy
 • Marlena Happach — Architekt Miasta i dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • Grzegorz A. Buczek — Architekt i Urbanista
 • Ewa Janczar — Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy
 • Donata Kończyk — Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności
 • Tomasz Majda — Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • Grzegorz Piątek — Historyk architektury
 • Magdalena Pios — Przewodnicząca Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP
 • Daniel Piotrowski — Przedstawiciel Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Ewa Porębska — Redaktor naczelna miesięcznika Architektura-Murator
 • Marta Sękulska-Wrońska — Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • Marcin Szczelina — krytyk i kurator architektury
 • Robert Szumielewicz — architekt, prezes Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Grand Prix

Jems Architekci

Nagroda mieszkańców

AFP Architekci

Nagroda za rozwiązania proekologiczne i najlepszą przestrzeń publiczna

Karol Żurawski pracownia projektowa

Nagroda za rozwiązania zapewniające dostępność i najlepsza architektura użyteczności publicznej

Kuryłowicz & Associates

Nagroda za najlepsze nowe życie budynków

Pracownia Architektoniczna Aleksanda Wasilkowska

Najlepsze wydarzenie architektoniczne

Wystawa “Więcej Zieleni! Projekty Aliny Sholtz”!

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE