Wyniki Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP 2022

rozstrzygnięcie konkursu

wrzesień 2022

organizator

BDA, SARP

lokalizacja

Berlin

opis

Pod koniec września br. poznaliśmy laureatki i laureatów Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP.

Organizatorami konkursu jest Stowarzyszenie Architektów PolskichBund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA.

Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję oraz wystawy na temat architektury, a także wspieranie wzajemnych kontaktów poprzez upowszechnianie efektów działań twórczych.

Nagroda ma formę stypendium naukowo-badawczego lub postać praktyki projektowej w wybranym kraju.

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA – SARP jest kontynuacją organizowanego od 1985 roku konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury przemysłu, w którym brali udział młodzi architekci z Polski i Niemiec pod nazwą „Nagroda Waltera Henna”. Obecnie to projekt dyplomowy magisterski, którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

Zgodnie z tradycją, Finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP odbywa się każdego roku naprzemienne w Polsce lub w Niemczech i trwa cztery dni. W trakcie imprezy finałowej finaliści uczestniczą w warsztatach architektonicznych oraz prezentują prace dyplomowe przed polsko-niemieckim jury.

W tym roku finał Nagrody oraz warsztaty odbywały się w Berlinie w dniach od 22 do 25 września br.

Warsztaty, powadzone przez architekta Matta Cęckiewicza, odbyły się w poprzemysłowej dzielnicy Berlina Schöneweide. Zadaniem uczestników i uczestniczek warsztatów było opracowanie strategii i kierunku przyszłego rozwoju tego obszaru, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i z szacunkiem dla klimatu.

Część konkursowa Nagrody, podczas której zaprezentowano 18 prac, miała miejsce 24 września br. w Deutsches Architektur Zentrum DAZ przy Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, siedzibie Bund Deutscher Architektinnen und Architekten B D A.

Prace konkursowe ocenił Sąd Konkursowy w składzie:

  • Daria Kieżun (SARP),
  • Silvia Schellenberg-Thaut (BDA),
  • Hubert Wąsek (SARP),
  • Feyyaz Berber (BDA),
  • Michael Kühnlein (BDA).

Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu Nagrody Głównej oraz aż czterech równorzędnych wyróżnień.

Za najlepszą pracę dyplomową uznano projekt pt. Archive of utopia of rationalism in architecture. Adaptation of Stalownik hospital in Mikuszowice Krakowskie autorstwa Agnieszki KępyPolitechniki Krakowskiej. Praca została przygotowana pod kierunkiem dr hab. Marcina Charciarka, prof. PK.

Nagroda Główna

Agnieszka Kępa

Wyróżnienie (ex aequo)

Pascal Kapitza

Wyróżnienie (ex aequo)

Julia Kemkemer

Wyróżnienie (ex aequo)

Felix Sonnenberg

Wyróżnienie (ex aequo)

Lisanne Wingels

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE