Wyniki konkursu na przebudowę i rewaloryzację promenady prowadzącej do mola w Brzeźnie

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2022

organizator

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej

lokalizacja

Gdańsk

opis
9 czerwca br. poznaliśmy wyniki studialnego, jednoetapowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rewaloryzacji promenady prowadzącej do mola w Gdańsku Brzeźnie, którego celem miało być między innymi pogodzenie różnorodnych potrzeb — zarówno mieszkańców, jak i turystów oraz dostosowanie przestrzeni do zmiennej intensywności użytkowania związanej z sezonowością nadmorskiego miasta.
 
Organizatorzy konkursu poszukiwali nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych, a także proekologicznych i energooszczędnych, które uwzględniałyby między innymi naturalny charakter otoczenia, dostępność dla wszystkich użytkowników i sprawną komunikację.
 
Na konkurs nadesłano pięć projektów. Jury pod przewodnictwem Architekta Miasta Gdańska, profesora Piotra Lorensa, w składzie: dr. Paulina Borysewicz (przedstawicielka Biura Architekta Miasta Gdańska), prof. Barbara Gronostajska (dziekana Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej), Marta Gibczyńska (sekretarz, przedstawicielka organizatora), dr. Weronika Mazurkiewicz (prezeska Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich), prof. Lucyna Nyka (dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej), Agnieszka Owczarczak (przewodnicząca Rady Miasta Gdańska), Aldona Remelska (przedstawicielka organizatora), Joanna Sidorczak-Heinsohn (przedstawicielka Biura Architekta Miasta Gdańska), dr Rafał Setlak (przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku), Mateusz Żylewicz (przedstawiciel Gdańskiego Ośrodka Sportu) przyznało dwie nagrody i jedno wyróżnienie.
 
Pierwszą nagrodę otrzymała krakowska Pracownia Architektury Opaliński, drugą zespół w składzie: Paweł Pacak, Rafał Kumański i Maciej Malarz, a wyróżnienie Karolina Kaszyńska i Wojciech Kuczyński.
 
Choć konkurs miał charakter studialny, jak zapewniał przewodniczący jury, dzięki tej procedurze organizator, czyli Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ma szansę na przystąpienie do rozmów z zespołem autorskim.

I Nagroda

Pracownia Architektury Opaliński

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie
IGP Melted Metal - nowy wymiar powierzchni metalicznych
INSPIRACJE