Wyniki konkursu na projekt przedpola Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

rozstrzygnięcie konkursu

październik 2022

organizator

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków

lokalizacja

Kraków

opis

28 października br. rozstrzygnięto jednoetapowy, ograniczony, realizacyjny konkurs na projekt przedpola Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Zadaniem, przed którym stanęli uczestnicy, było stworzenie projektu zagospodarowania obszaru przed gmachem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ulicy Podchorążych 1 (dawnej Podchorążówki), który między innymi podniesie walory estetyczne i standard urządzenia parku przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych bazujących na rozwiązaniach opartych na przyrodzie (nature-based solutions).

Obszar ten, dzięki współpracy Politechniki z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, stać się ma przedłużeniem odnawianego parku Młynówka Królewska — otwartą przestrzenią dostępną zarówno dla studentów, jak i mieszkańców miasta.

Na konkurs wpłynęło dwadzieścia jeden wniosków o dopuszczenie do udziału, z których do złożenia prac zaproszono siedemnaście zespołów. Ostatecznie w terminie zgłoszonych zostało pięć prac konkursowych.

Sąd konkursowy pod przewodnictwem dr hab. Magdaleny Kozień-Woźniak, dziekany Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, w składzie: Borysław Czarakcziew (przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa), dr hab. Tomasz Kapecki prof. PK (prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej), prof. Tomasz Kozłowski (prodziekan WA PK), dr Piotr Turkiewicz (Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków), prof. Agata Zachariasz (WA PK), Grzegorz Stawowy (Radny Miasta Krakowa), Jarosław Tabor (zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie) Marek Szeniawski (SARP Odział Warszawa), Witold Zieliński (Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów) przyznał trzy nagrody i jedno wyróżnienie honorowe.

I Nagrodę otrzymała koncepcja zespołu Wojciech Sumlet Architektura, II Nagrodę AND INVESTMENT, a III — zespół w składzie: Agnieszka Wartacz, Katarzyna Łakomy, Anna Steuer-Jurek, Magdalena Raźny i Agata Fałat. Honorowe wyróżnienie przyznano propozycji Sary Słojewskiej, Marty Bil i Doroty Mróz.

I Nagroda

Wojciech Sumlet Architektura

II Nagroda

AND INVESTMENT

III Nagroda

Agnieszka Wartacz, Katarzyna Łakomy, Anna Steuer-Jurek, Magdalena Raźny, Agata Fałat

Wyróżnienie honorowe

Sara Słojewska, Marta Bil, Dorota Mróz

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE