Wyniki studenckiego konkursu architektonicznego na koncepcję restauracji Zatoka Buntu z wraz z otoczeniem

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2021

organizator

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wm Pro

lokalizacja

Skierniewice

opis

Ogłoszono wyniki realizacyjnego konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji restauracji Zatoka Buntu z wykorzystaniem modułów kontenerowych wraz z otoczeniem.

Przedmiotem Konkursu było wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków
restauracji Zatoka Buntu zlokalizowanych między ul. Wita Stwosza, ul. Henryka
Sienkiewicza, ul. Władysława Stanisława Reymonta a Pasażem Antoniego Nurzyńskiego w Skierniewicach.

Celem konkursu był wybór koncepcji, która będzie stanowić autorską propozycję lokalu gastronomicznego, zbudowanego z wykorzystaniem modułów kontenerowych, wpisującą się w założenia marki konceptu gastronomicznego Zatoka Buntu. Od prac biorących udział w konkursie oczekiwano również, że proponowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne będą spełniały współczesne standardy funkcjonalne oraz techniczne dla tego typu lokali.

Na konkurs wpłynęło 25 prac prezentujących różnorodne rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne. Autorzy prac zaproponowali w większości twórcze koncepcje lokalu gastronomicznego, zbudowanego z wykorzystaniem modułów kontenerowych, oraz jego otoczenia, nierzadko prezentując własną wizualną interpretację marki Zatoka Buntu. 

Członkowie sądu konkursowego podkreślili jednak, że zdecydowana większość prac nie spełniła obowiązujących zapisów planu miejscowego dla terenu
objętego opracowaniem. Tylko 3 prace spełniły warunek maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego obiektu do 60,0 m². Jednocześnie duża część prac wykazywała brak zgodności z wytycznymi funkcjonalnymi określonymi w regulaminie konkursu (10 prac) a także istotne braki w zakresie opracowania – z tego też powodu 6 prac nie zostało zakwalifikowanych do oceny. Biorąc
powyższe pod uwagę jury konkursu nie mogło wskazać pracy spełniającej łącznie wszystkie zapisy regulaminu konkursowego i MPZP, dlatego postanowiło docenić tę, która posiada
największe walory funkcjonalno-przestrzenne i najbardziej odpowiada kierunkowi, w jakim chce zmierzać inwestor realizując swoją inwestycję.

Sąd konkursowy w składzie: Barbara Gronostajska (architekt, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki
Wrocławskiej), Bartosz Adamiczka (architekt), Anna Berbesz (architekt),
Tomasz Broma (architekt), Elżbieta Komarzyńska Świeściak (architekt i główny organizator konkursu), Milosz Krstić (inwestor, przedstawiciel firmy WM PRO Sp z o.o.) przyznał I Nagrodę oraz Nagrodę Jury.

I Nagroda

Natalia Cichocka, Maja Gabrysiak

Nagroda Jury

Maja Pacek, Natalia Wojtaś

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE