Wyniki konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zalewie

rozstrzygnięcie konkursu

wrzesień 2022

organizator

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ

lokalizacja

Zalewo

opis

16 września br. rozstrzygnięto jednoetapowy, realizacyjny konkurs prowadzony w procedurze nieograniczonej na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych przy ulicy Długiej w Zalewie, mieście w województwie warmińsko-mazurskim.

Zadaniem, przed którym stanęli uczestnicy, było stworzenie projektu dla pierwszego budynku wielorodzinnego (etap I) oraz opracowanie koncepcji funcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu, która uwzględniałaby zespół łącznie trzech, spójnych estetycznie i kubaturowo budynków wielorodzinnych.

Konkursowe koncepcje, zgodnie z zapisem w regulaminie, miały uwzględnić, poza budynkami mieszkalnymi, między innymi drogi wewnętrzne i miejsca postojowe, piesze i rowerowe ciągi komunikacyjne, miejsca rekreacji, zieleń, system zagospodarowania i odzysku wody szarej i deszczowej, oraz panele fotowoltaiczne na dachach.

Sąd konkursowy w składzie: Maciej Powązka (Przewodniczący Sądu, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów), Izabela Parulska (Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów), Jacek Bolewski (Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa), Tomasz Kaczyński (Krajowa Izba Doradców Podatkowych), Rafał Konicz (kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Gminy Zalewo) przyznał trzy nagrody.

I nagrodę przyznano zespołowi z krakowskiej pracowni BUDCUD, II otrzymało biuro Technobeton z Lublina, a III — Jan Ledwoń i Architekci z Warszawy.

I Nagroda

BUDCUD

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE