Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania „3 – go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek obejmującego przebudowę ulicy”

rozstrzygnięcie konkursu

maj 2021

organizator

Gmina Miasto Włocławek

lokalizacja

Włocławek

opis

18 maja 2021 roku Gmina Miasto Włocławek ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania „3 – go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek obejmującego przebudowę ulicy”.

Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zgodnej z zasadami projektowania uniwersalnego, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności pozwalającej osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie ze wszystkich elementów na zasadzie równości z innymi osobami.

Sąd konkursowy w składzie: Przewodniczący - arch. Jerzy Grochulski, SARP; Krzysztof Kukucki, Zastępca Prezydenta Miasta Włocławka; Jolanta Stańczak-Bromirska, Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury; arch. Jacek Wiśniewski, SARP; arch. Piotr Koziej, SARP; Tomasz Celmer, Dyrektor Wydziały Inwestycji; Małgorzata Kupska, Plastyk Miejski; Jarosław Kwiatkowski, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych; Paweł Żyżlewicz, Dyrektor Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii przyznał trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia. Najlepszy, zdaniem członków jury, projekty przygotowali architekci z pracowni SAWAWA.

I Nagroda

Sawawa

II Nagroda

Trektura

III Nagroda

Franta & Franta Architekci

Wyróżnienie

Autorska Pracownia Architektury CAD

Wyróżnienie

SAB Studio Architektoniczne Dominik Barczewski

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE