Wyniki konkursu Architektura Betonowa 2021

rozstrzygnięcie konkursu

październik 2021

organizator

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Producentów Cementu

lokalizacja

Kraków

opis

25 października 2021 roku poznaliśmy wyniki kolejnej, już 22. edycji konkursu Architektura Betonowa — akademickiej nagrody za najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem betonu.

Coroczny konkurs organizowany jest dzięki współpracy Katedry Projektowania Architektonicznego i Kompozycji Architektonicznej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu.

Pomysł na zainicjowany w 2000 roku konkurs poświęcony architekturze betonowej zrodził się, jak piszą organizatorzy, z przekonania o stosowności zwrócenia uwagi dyplomantów na walory materiału budowlanego, który staje się elementem szczególnej gry o kształt architektury. Animatorem przedsięwzięcia był profesor Dariusz Kozłowski, wieloletni dziekan Wydziału Architektury i laureat Honorowej Nagrody SARP z 2011 roku.

Do konkursu zgłaszać można było prace dyplomowe, których autor w danym roku akademickim na polskiej uczelni uzyskał stopień magistra inżyniera architekta. Kryteria oceny, jak czytamy w regulaminie, dotyczyły wartości architektonicznych projektu, opartych na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu. Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano 20 prac dyplomowych z 6 wydziałów architektury z Polski.

Zgłoszone prace dyplomowe oceniało jury w składzie:

  • dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, Prof. PK – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przewodnicząca jury,
  • dr hab. Klaudiusz Fross, Prof. PŚ – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej,
  • dr hab. Krzysztof Koszewski – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
  • dr Roman Czajka – prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej,
  • prof. Tomasz Kozłowski – komisarz konkursu, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
  • Zbigniew Pilch – szef marketingu SPC.

Spośród nadesłanych prac jury nominowało 15, a z nich wybrało trzy równorzędne wyróżniena i trzy równorzędne nagrody główne. Nagrody główne otrzymali: Estera Cłapińska z Politechniki Łódzkiej, Jakub Kozera z Politechniki Śląskiej i Apolonia Slesarow z Politechniki Wrocławskiej.

Nagroda Główna (ex aequo)

Estera Cłapińska

Nagroda Główna (ex aequo)

Jakub Kozera

Nagroda Główna (ex aequo)

Apolonia Slesarow

Wyróżnienie (ex aequo)

Zuzanna Dzięgielewska

Wyróżnienie (ex aequo)

Agnieszka Kępa

Wyróżnienie (ex aequo)

Kamila Kiełkowicz

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE