Architektura Betonowa 2022

rozstrzygnięcie konkursu

październik 2022

organizator

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Producentów Cementu

lokalizacja

Kraków

opis

24 października 2022 roku poznaliśmy wyniki kolejnej, już 23. edycji konkursu Architektura Betonowa — akademickiej nagrody za najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem betonu.

Coroczny konkurs organizowany jest dzięki współpracy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu.

Pomysł na zainicjowany w 2000 roku konkurs poświęcony architekturze betonowej zrodził się, jak piszą organizatorzy, z przekonania o stosowności zwrócenia uwagi dyplomantów na walory materiału budowlanego, który staje się elementem szczególnej gry o kształt architektury. Animatorem przedsięwzięcia był profesor Dariusz Kozłowski, wieloletni dziekan Wydziału Architektury i laureat Honorowej Nagrody SARP z 2011 roku.

Do konkursu zgłaszać można było prace dyplomowe, których autorzy w danym roku akademickim na polskiej uczelni uzyskali stopień magistra inżyniera architekta. Kryteria oceny, jak czytamy w regulaminie, dotyczyły wartości architektonicznych projektu, opartych na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu. Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano 30 prac dyplomowych z 10 wydziałów architektury z Polski.

Zgłoszone prace dyplomowe oceniało jury w składzie:

  • dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, Prof. PK – dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przewodnicząca jury,
  • prof. Barbara Gronostajska – dziekana Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej,
  • dr hab. Klaudiusz Fross, prof. PŚ – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej,
  • dr hab. Krzysztof Koszewski – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
  • prof. Tomasz Kozłowski – komisarz konkursu,
  • Zbigniew Pilch – szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Spośród nadesłanych prac jury nominowało 17, a z nich przyznało trzy równorzędne wyróżnienia i trzy równorzędne nagrody główne. Nagrody główne otrzymali: Szymon Albrycht z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
Mateusz Tomaszewski z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej i
Joanna Żybul z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Nagroda Główna (ex aequo)

Szymon Albrycht

Nagroda Główna (ex aequo)

Mateusz Tomaszewski

Nagroda Główna (ex aequo)

Joanna Żybul

Wyróżnienie (ex aequo)

Karol Leszczyński

Wyróżnienie (ex aequo)

Małgorzata Partyka

Wyróżnienie (ex aequo)

Michał Wachura

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE