Wyniki konkursu na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2021

organizator

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Urząd Dzielnicy Wawer

lokalizacja

Warszawa

opis
7 grudnia br. poznaliśmy wyniki organizowanego na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Urząd Dzielnicy Wawer konkursu na projekt Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w warszawskiej dzielnicy Wawer. Projekt obejmować miał zespół budynków usługowych zlokalizowanych na terenie pomiędzy ulicami Mrówczą i Patriotów, w skład których wejdą: żłobek, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (CAM) z domem dziennego pobytu dla seniorów, ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami i autyzmem, zieleń rekreacyjna, parkowa i leśna oraz zagospodarowanie terenu z miejscami parkingowymi i drogami wewnętrznymi.
 
Sąd konkursowy pod przewodnictwem Mateusza Świętorzeckiego w składzie: Aneta Wardzińska‑Siczek (architektka, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego), Tomasz Pniewski (architekt, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego), Leszek Baraniewski (Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer), 
Teresa Zduńczyk (Dzielnica Wawer), Wojciech Godlewski (Radny Dzielnicy Wawer), Donata Kończyk (Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. Dostępności), Joanna Dolińska‑Dobek (Dyrektorka CAM Nowolipie), Aneta Bernacka (Zespół Żłobków), Zbigniew Drzewiecki (Dyrektor TPD Helenów), Piotr Żabicki (architekt, Sędzia referent), Przemysław Kokot (architekt) i Iwona Borkowska (architektka SARP, Asystentka sędziego referenta bez prawa głosu) przyznał trzy nagrody i jedno wyróżnienie. 
I Nagrodę zdobył zespół z pracowni BDR Architekci, II Nagrodę biuro TŁO Michał Sikorski, a III Nagrodę — Dedeco Architektura. Wyróżnienie otrzymał zespół pracowni XYstudio.

I Nagroda

BDR Architekci

II Nagroda

TŁO Michał Sikorski

III Nagroda

Dedeco Architektura

Wyróżnienie

XYstudio

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE