Wyniki ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”, edycja 2021

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2021

organizator

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Unibep, Danwood

lokalizacja

Białystok

opis

25 listopada br. na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników oraz gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą magisterską pracę dyplomową „Drewno w Architekturze”. Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy pokonkursowej. Idea przyświecająca konkursowi to upowszechnianie wiedzy na temat wartości i wyjątkowości drewnianej architektury.

Konkurs „Drewno w Architekturze” dotyczy dyplomowych projektów magisterskich wykonanych na wydziałach architektury, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. Autor zgłoszonego projektu mógł wykorzystać właściwości drewna zarówno w każdym z tych trzech aspektów, jak i tylko w jednym.

Głównym celem konkursu jest promowanie talentu młodych architektów oraz przedstawionych przez nich rozwiązań dotyczących zastosowania drewna w architekturze. W konkursie nagradzani są zarówno autorzy prac dyplomowych, jak i ich promotorzy.

Do tegorocznej edycji wpłynęło 40 prac z 11 wydziałów architektury. Zgodnie z harmonogramem konkursu 5 listopada br. odbyło się posiedzenie jury konkursu w składzie:

  • dr Adam Jakimowicz – komisarz konkursu,
  • Waldemar Jasiewicz – sędzia referent,
  • Marta Sękulska-Wrońska – WXCA,
  • Tomasz Duryński – kierownik działu kreowania produktu DANWOOD SA,
  • Tomasz Perkowski – kierownik działu projektowego UNIHOUSE SA,
  • dr Piotr Trojniel – SARP Białystok.

Nadesłane prace były oceniane również pod względem wartość rozwiązań architektonicznych oraz jakość relacji pomiędzy tworzywem a kształtowaną formą. Spośród 40 prac jury wybrało 13 dyplomów do dalszego procedowania, a z nich pierwszą nagrodę przyznało Michałowi Kołodziejowi za pracę pt. „Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu” wykonaną na Politechnice Krakowskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Węcławowicz-Gyurkovich.

Przyznano także drugą i trzecią nagrodę oraz dwa wyróżnienia równorzędne.

I Nagroda

Michał Kołodziej, promotorka: prof. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

II Nagroda

Aleksandra Hajdenrajch, promotor: dr hab. Lucjan Kamionka

III Nagroda

Karolina Barbara Jabłońska, promotorzy: dr Piotr Trębacz, Witold Orzechowski

Wyróżnienie (ex aequo)

Bartłomiej Bruzda, promotorka: dr hab. Hanna Michalak

Wyróżnienie (ex aequo)

Jędrzej Idziak-Sępkowski, promotor: dr hab. Krzysztof Ingarden

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE