Wyniki konkursu studenckiego „Gdańskie Przestrzenie Publiczne 2030”

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2023

organizator

Gmina Miasta Gdańska, Związek Uczelni Fahrenheita

lokalizacja

Gdańsk

opis

Konkurs studencki na opracowanie ideowej koncepcji wybranej gdańskiej przestrzeni publicznej w perspektywie rozwoju Gdańska do 2030 roku został zorganizowany przez Gminę Miasta Gdańska w partnerstwie ze Związkiem Uczelni Fahrenheita.

Uczestnikami i uczestniczkami konkursu mogły być w szczególności osoby studiujące na: Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskiem Uniwersytecie Medycznym (członkowie związku Uczelni Farenheita), Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych.

Poprzez udział w konkursie miały możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami w projektowaniu przestrzeni publicznych. Otrzymały do wyboru listę 38 lokalizacji wraz z wytycznymi projektowymi wybranych z katalogu Gdańskich Przestrzeni Lokalnych opracowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Projekty konkursowe mają stanowić ważny głos w dyskusji nad jakością przestrzeni miejskiej i inspirację dla przyszłych działań władz miasta zmierzających do:

 • poprawy jakości przestrzeni publicznych,
 • zagospodarowania „przestrzeni niczyich”,
 • identyfikacji mieszkańców z otoczeniem ich osiedli,
 • wspólnej odpowiedzialności mieszkańców za przestrzenie stanowiące o jakości miejskiego środowiska.

Do konkursu zgłoszono 79 prac, które ocenił sąd konkursowy w składzie:

 • prof. Katarzyna Zielonko-Jung — przewodnicząca Sądu konkursowego,
 • prof. Mariusz Czepczyński — Uniwersytet Gdański,
 • arch. Edyta Damszel-Turek — Biuro Rozwoju Gdańska,
 • prof. Iwona Dzierżko-Bukal — Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 • dr Anna Golędzinowska — Rada Miasta Gdańska,
 • Emilia Lodzińska — Rada Miasta Gdańska,
 • prof. Piotr Lorens — Politechnika Gdańska,
 • dr Magdalena Podwojewska — Politechnika Gdańska,
 • prof. Lidia Wolska — Gdański Uniwersytet Medyczny.

Sąd postanowił przyznać trzy nagrody oraz pięć wyróżnień.

I Nagrodę w wysokości 10 tys. zł otrzymały Martyna Galczewska, Marta Jacek.

II Nagrodę i 6 tys. zł przyznano zespołowi w składzie: Filipp Chelovskii, Maria Małgorzata Kuczyńska-Szulcbacher, Kseniia Orlova, Dmitrii Markov, Daria Mikhaylova.

III Nagroda w wysokości 4 tys. zł powędrowała do Ksenii Orlovej.

I Nagroda

Martyna Galczewska, Marta Jacek

II Nagroda

Filipp Chelovskii, Maria Małgorzata Kuczyńska-Szulcbacher, Kseniia Orlova, Dmitrii Markov, Daria Mikhaylova

III Nagroda

Kseniia Orlova

Wyróżnienie (ex aequo)

Nina Borkowska, Zuzanna Chybicka

Wyróżnienie (ex aequo)

Paulina Kąkolewska, Monika Malinowska

Wyróżnienie (ex aequo)

Dominika Duda, Ola Lewandowska, Kinga Milka, Dominika Sambor, Basia Wójcik

Wyróżnienie (ex aequo)

Kacper Bernat, Zofia Domeracka, Aleksandra Domian, Maja Fetter

Wyróżnienie (ex aequo)

Sara Bujakowska, Zofia Staszel

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE