Wyniki konkursu na siedzibę Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce UAM w Poznaniu

rozstrzygnięcie konkursu

wrzesień 2023

organizator

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

lokalizacja

Poznań

opis

12 września br. rozstrzygnięto jednoetapowy konkurs na opracowanie projektu przebudowy historycznej willi wraz z towarzyszącymi obiektami (budynkiem dawnej „zwierzętarni” i budynkiem gospodarczym) zlokalizowanymi przy ul. H. Wieniawskiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu, dla potrzeb Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zadaniem, przed którym stanęli uczestnicy konkursu, było dostosowanie istniejących budynków do nowej funkcji, z uwzględnieniem wskazań konserwatorskich i aktualnie obowiązujących przepisów technicznych oraz stworzenie nowoczesnego obiektu dydaktycznego. Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna założenia miała uwzględniać wysoką rangę miejsca. Ważnymi kryteriami w ocenie prac były proponowane walory funkcjonalno-użytkowe przyjętych rozwiązań dotyczących budynku i terenu oraz stopień ich zharmonizowania z budynkiem Collegium Minus UAM i otoczeniem, estetyka, jakość i innowacyjność przyjętych rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu walorów zabytkowych budynku, a także ich walory techniczne i ekonomiczne.

Sąd konkursowy w składzie:

Wojciech Krawczuk — przewodniczący Sądu Konkursowego, prezes SARP Oddział Poznań, IARP,
Joanna Kapturczak — sędzia referentka, SARP Oddział Poznań, IARP Wielkopolska,
dr Marcin Wysocki — kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Marek Sobczak — z-ca kanclerza ds. technicznych UAM,
prof. Tadeusz Wallas — prorektor UAM,
Joanna Bielawska-Pałczyńska — Miejska Konserwator Zabytków,
dr hab. Jerzy Suchanek — dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego WA PP,
prof. Michał Mencfel — dziekan Wydziału Nauk o Sztuce UAM,
prof. Piotr Korduba — dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM,
Przemysław Woźny — SARP Poznań (sędzia zastępca),
Mikołaj Stępnień — sekretarz konkursu (bez prawa głosu), wiceprezes ds. wewnętrznych SARP Oddział Poznań

przyznał cztery nagrody. I miejsce zdobyło SPA Biuro Projektów, II miejsce otrzymała pracownia ARPA Jerzy i Bartosz Gurawski, III nagrodę przyznano pracowni UGO Hugona Kowalskiego, a IV (wyróżnienie) — Pracowni Architektonicznej 1997.

I Nagroda

SPA Biuro Projektów

II Nagroda

ARPA Jerzy i Bartosz Gurawski

III Nagroda

UGO Hugon Kowalski

IV Nagroda, Wyróżnienie

Pracownia Architektoniczna 1997

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE