Wyniki międzynarodowego konkursu „Kopernik – Konstelacje”

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2023

organizator

Narodowe Centrum Kultury

lokalizacja

międzynarodowy

opis

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło międzynarodowy, jednoetapowy konkurs na zewnętrzną instalację przestrzenną Kopernik – Konstelacje”. Konkurs organizowany był z okazji celebracji 550 urodzin Mikołaja Kopernika, a wyzwaniem był projekt zewnętrznej instalacji inspirowanej jego dokonaniami.

Uczestnicy byli zachęcani do czerpania inspiracji z historii oraz tradycji polskiej kultury i nauki, a także do poszukiwania kreatywnych rozwiązań w obszarze projektowania wystawienniczego, ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych instalacji przestrzennych, adresowanych do szerokiego grona odbiorców.  Udział w konkursie miał zainspirować do poszukiwania praktycznych i uniwersalnych rozwiązań konstrukcyjnych przy zachowaniu wysokiej dbałości o formę i czytelność prezentowanych treści. 

Organizatorom przyświecała myśl, by wzbogacić przestrzeń publiczną o instalacje, które łączyłyby kreatywne i dostępne rozwiązania projektowe z atrakcyjną formą prezentacji materiałów edukacyjnych dotyczących życia i dzieła Kopernika.

Koszt realizacji pracy nie mógł przekraczać 50 000 zł.

Komisja konkursowa składająca się osób z instytucji kultury, jednostek administracji państwowej oraz środowisk naukowych i artystycznych oceniła 28 nadesłanych prac, przyznając I Nagrodę pracowni Tamaga studio.

II Nagrodę otrzymał Rafał Koliński, a III Nagrodę Agata Jasińska-Malec.

Zwycięski projekt przygotowany już wkrótce zostanie zrealizowany i udostępniony do zwiedzania przed Kordegardą. Galerią Narodowego Centrum Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie.

I Nagroda

Tamaga studio

II Nagroda

Rafał Koliński

III Nagroda

Agata Jasińska-Malec

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE