Wyniki studenckiego konkursu urbanistyczno-architektonicznego „Metamorfoza Lea 114”

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2023

organizator

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, FutureLab

lokalizacja

Kraków

opis

Na początku czerwca br. rozstrzygnięto konkurs studencki „Metamorfoza Lea 114” organizowany przez Politechnikę Krakowską na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół budynku PK przy ul. Lea 114 oraz aranżacji przestrzeni na parterze budynku (działki nr 742/11, jednostka ewidencyjna: Krowodrza, numer obrębu: K-2).

Organizator konkursu oczekiwał projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu wokół budynku i projektów koncepcyjnych aranżacji stref wejściowych do budynku z uwzględnieniem potrzeb użytkowników budynku — pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej, najemców komercyjnych lokali użytkowych i ich klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. 

Konkurs pod honorowym patronatem JMR Politechniki Krakowskiej skierowany był do studentów i studentek PK, a także absolwentów i absolwentek oraz pracowników, jako opiekunów zespołów. Do konkursu można było zgłosić się indywidualnie lub zespołowo.

Do konkursu zgłoszono sześć prac, które oceniło jury w składzie:

 • prof. Andrzej Szarata — rektor PK, przewodniczący,
 • dr Marek Bauer — prorektor ds. studenckich,
 • dr hab. Tomasz Kapecki, prof. PK — prorektor ds. ogólnych,
 • Sylwia Momot-Luzara — kanclerz PK,
 • Tomasz Matera — dyrektor techniczny,
 • Ewa Deskur-Kalinowska — dział promocji,
 • Angelika Kopeć — biuro Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Monika Firlej — FutureLab, sekretarka komisji konkursowej.

W ocenie projektu premiowano:

 • zoptymalizowane koszty realizacji, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, jakość przestrzeni wokół budynku,
 • jakość zaproponowanych rozwiązań w obrębie wejścia do budynku i w budynku oraz w jego otoczeniu,
 • poziom dostosowania rozwiązań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • uwzględnienie potrzeb obecnych (ewentualnie przyszłych) użytkowników pomieszczeń (jednostek PK oraz wynajmujących firm). 

W konkursie przyznano trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia.

I Nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymał zespół w składzie: Aleksandra Barańska, Kacper Ciszewski, pod kierunkiem Tomasza Malca.

II Nagrodę w wysokości 3,5 tys. zł otrzymały Wiktoria Chłopek, Julia Marszałek.

III Nagrodę i 2 tys. zł przyznano studentkom architektury krajobrazu — Wiktorii KłosowskiejMai Marek. Opiekunką projektu była dr hab. Katarzyna Łakomy, prof. PK.

Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali: zespół w składzie – Martyna Delikat, Aleksandra Daniel (opiekun dr Maciej Skaza), Antoni Figiel, Katarzyna Szymczyk.

I Nagroda

Aleksandra Barańska, Kacper Ciszewski

II Nagroda

Wiktoria Chłopek, Julia Marszałek

III Nagroda

Wiktoria Kłosowska, Maja Marek

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE