Wyniki dwuetapowego konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie

rozstrzygnięcie konkursu

sierpień 2023

organizator

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie, SARP oddział Kraków

lokalizacja

Kraków

opis

3 sierpnia br. w siedzibie SARP Kraków ogłoszono wyniki dwuetapowego, ograniczonego i realizacyjnego konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie.

Przypominamy, że było to już drugie podejście do konkursu na budynek Instytutu Ekspertyz Sądowych. Na konkurs ogłoszony w lutym 2022 roku wpłynęły tylko trzy projekty, a ze względu na odwołania od jego rozstrzygnięcia, oraz niezgodność zgłoszonych projektów z miejscowym planem zagospodarowania „Wesoła — rejon ulicy Kopernika” konkurs został unieważniony w październiku 2022 roku.

Głównym celem konkursu było uzyskanie najkorzystniejszej koncepcji zagospodarowania terenu oraz budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie pod względem funkcjonalnym, estetycznym, eksploatacyjnym oraz ekonomicznym.

Do II etapu konkursu przeszły cztery opracowania studialne, następnie ich autorzy zostali zaproszeni do złożenia prac konkursowych, które ocenił Sąd Konkursowy w składzie:

  • dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK — przewodnicząca Sądu Konkursowego, SARP Oddział Kraków,
  • dr Piotr Wróbel — sędzia referent, SARP Oddział Kraków,
  • Roman Dziedziejko — SARP Oddział Warszawa,
  • Witold Zieliński — sędzia Konkursowy z ramienia MPOIA RP,
  • mec. Jerzy Bacz — radca prawny,
  • dr Tomasz Kupiec — kierownik Pracowni Genetyki Sądowej,
  • Edyta Rzeszuto — kierowniczka Działu Organizacji i Zarządzania,
  • dr Karolina Sekuła — kierowniczka Pracowni Badania Alkoholu i Narkotyków,
  • prof. Grzegorz Zadora — kierownik Pracowni Badania Mikrośladów.

Asystentem sędziego referenta był Marek Bystroń (SARP Oddział Kraków).

Prace konkursowe, które przeszyły do II etapu, otrzymały 15 tys. zł brutto każda.

I Nagrodę w wysokości 30 tys. zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymała pracownia Atelier Tektura z Warszawy.

II Nagrodę w wysokości 20 tys. zł brutto przyznano pracowni TEKTONIKA Architekci z Krakowa, a III Nagrodę10 tys. zł brutto otrzymał zespół: pracownia Artur Jasiński i wspólnicy oraz Ekspo Agencja Projektowa Architektury Krzysztof Kiendra z Krakowa.

Wyróżnienie honorowe otrzymała Pracownia Architektoniczna 1997 z Poznania.

Od 1 września będzie można oglądać wystawę pokonkursową, a 19 września o godz. 18.00 odbędzie się dyskusja w siedzibie SARP Oddział Kraków.

I Nagroda

Atelier Tektura

II Nagroda

TEKTONIKA Architekci

III Nagroda

Artur Jasiński i wspólnicy, Ekspo Agencja Projektowa Architektury Krzysztof Kiendra

Wyróżnienie honorowe

Pracownia Architektoniczna 1997

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE