Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach

rozstrzygnięcie konkursu

kwiecień 2022

organizator

SARP Oddział Słupsk

lokalizacja

Siemianice, gmina Słupsk

opis

20 kwietnia 2022 roku poznaliśmy wyniki jednoetapowego konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach, położonych w gminie Słupsk.

Konkurs organizował SARP Oddział Słupsk we współpracy z Gminą Słupsk.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budowy „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” z dodatkowym funkcjonalnie, odrębnym elementem pod postacią Przychodni POZ Siemianice wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zamawiający oczekiwał funkcjonalnego, energooszczędnego i o niskich kosztach eksploatacji, przyjaznego użytkownikom budynku (budynków) o nowoczesnej, jednocześnie prostej i niepompatycznej, formie architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem gminy.

Zgłoszone projekty oceniał Sąd Konkursowy w składzie:

 • Piotr Śmierzewski – przewodniczący sądu, sędzia konkursowy SARP, SARP O. Koszalin,
 • Janusz Kaczmarek – sędzia referent, SARP O. Słupsk,
 • Maciej Araszkiewicz – SARP O. Słupsk,
 • Marek Perepeczo – SARP O. Koszalin,
 • Joanna Szmidt – Urząd Gminy Słupsk,
 • Michał Ziętek – Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk,
 • Zbigniew Gach – Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk

Prace konkursowe były oceniane na podstawie:

 • jakości relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem,
 • nowatorstwa i atrakcyjności rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych,
 • nowatorstwa i jakości rozwiązań proekologicznych i oszczędności energii,
 • potencjalnej elastyczności realizacji — możliwości etapowania,
 • realności i optymalizacji ekonomicznej przyjętych rozwiązań,
 • elastyczności użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości).

Sąd Konkursowy przyznał następujące nagrody:

I Nagrodę w wysokości 25 tys. zł brutto otrzymała pracownia MAMGUSTA Architekci z Warszawy.

II Nagrodę w wysokości 15 tys. zł brutto zdobyli architekci Krzysztof MakowskiŁukasz Mużacz.

III Nagrodę w wysokości 10 tys. zł brutto przyznano pracowni VA Przemysław Tymoszuk.

Nie przyznano wyróżnień.

Wszystkie nagrodzone prace można zobaczyć poniżej.

I Nagroda

MAMGUSTA Architekci

II Nagroda

Krzysztof Makowski, Łukasz Mużacz

III Nagroda

VA Przemysław Tymoszuk

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE