Wyniki konkursu na Dyplom Inżynierski Roku SARP Łódź

rozstrzygnięcie konkursu

styczeń 2022

organizator

SARP Łódź, KNSA IX Piętro

lokalizacja

Łódź

opis

Łódzki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich wspólnie z Kołem Naukowym Studentów Architektury „IX Piętro” przyznał nagrody w konkursie na najlepszy projekt dyplomowy inżynierski obronionym w roku akademickim 2020/2021.

Konkurs był kierowany do absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura bądź architektura wnętrz Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.

Jak czytamy na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej — „Inspiracją do zorganizowania konkursu na inżynierskie prace dyplomowe z architektury była znikoma liczba tego typu wydarzeń, a prace dyplomowe absolwentów studiów pierwszego stopnia w wielu przypadkach prezentują wysokie wartości merytoryczne i artystyczne”.

Zgłoszone prace dyplomowe były oceniane w dwóch etapach.

Głównym kryterium oceny prac dyplomowych zgłaszanych do Nagrody były wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te oceniane były pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, wartości ideowej, relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia, a także nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Sąd Konkursowy brał pod uwagę rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu.

Zgłoszone prace oceniał Sąd Konkursowy w składzie:

  • prof. Marek Pabich – dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki, przewodniczący Sądu Konkrusowego,
  • dr hab. Bolesław Stelmach, prof. PŁ – dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki,
  • Grzegorz Stiasny – wiceprezes d/s twórczości SARP,
  • Andrzej Owczarek – przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Łódź,
  • dr Wojciech Pardała – sekretarz konkursu.

Po dokonaniu oceny projektów dyplomowych Sąd Konkursowy zdecydował przyznać Nagrodę Główną pracy „Zespół ekologicznych mikro-domów” autorstwa Patrycji Czubaj (promotor dr Włodzimierz Witkowski). Autorka otrzymała płatny, trwający trzy miesiące staż w firmie EKSA.

Jury przyznało także wyróżnienie I stopnia Karolinie Pieniążek za dyplom „|NIE|WIDZIALNY. Projekt budynku użyteczności publicznej oraz koncepcja przebudowy zespołu budynków w celu komemoracji obozu prewencyjnego dla małoletnich Polaków przy ulicy Przemysłowej w Łodzi” (promotorka: dr Joanna Borowczyk) oraz trzy wyróżnienia II stopnia.

Wyróżnienia drugiego stopnia otrzymały:

  • Marta Koślaga za pracę „Projekt Górskiego Schroniska Turystycznego w Dolinie Białej Wody w Tatrach Słowackich” (promotor dr Włodzimierz Witkowski),
  • Martyna Piech za dyplom „Apartament jako uzupełnienie zabudowy pierzejowej” (promotor: dr hab. Robert Sobański),
  • Julia Ratajczyk za pracę „Galeria sztuki na terenie dawnej fabryki Biedermanna przy ul. Smugowej w Łodzi” (promotor: dr hab. Robert Sobański).

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu i rozpatrywane przez Sąd Konkursowy będą prezentowane w ramach wystawy pokonkursowej na terenie Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ oraz w siedzibie łódzkiego oddziału SARP.

Nagroda Główna

Patrycja Czubaj

Wyróżnienie I stopnia

Karolina Pieniążek

Wyróżnienie II stopnia (ex aequo)

Marta Koślaga

Wyróżnienie II stopnia (ex aequo)

Martyna Piech

Wyróżnienie II stopnia (ex aequo)

Julia Ratajczyk

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE