Wyniki konkursu na Dyplom Inżynierski Roku SARP Łódź

rozstrzygnięcie konkursu

styczeń 2022

organizator

SARP Łódź, KNSA IX Piętro

lokalizacja

Łódź

opis

Łódzki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich wspólnie z Kołem Naukowym Studentów Architektury „IX Piętro” przyznał nagrody w konkursie na najlepszy projekt dyplomowy inżynierski obronionym w roku akademickim 2020/2021.

Konkurs był kierowany do absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura bądź architektura wnętrz Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.

Jak czytamy na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej — „Inspiracją do zorganizowania konkursu na inżynierskie prace dyplomowe z architektury była znikoma liczba tego typu wydarzeń, a prace dyplomowe absolwentów studiów pierwszego stopnia w wielu przypadkach prezentują wysokie wartości merytoryczne i artystyczne”.

Zgłoszone prace dyplomowe były oceniane w dwóch etapach.

Głównym kryterium oceny prac dyplomowych zgłaszanych do Nagrody były wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te oceniane były pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, wartości ideowej, relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia, a także nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Sąd Konkursowy brał pod uwagę rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu.

Zgłoszone prace oceniał Sąd Konkursowy w składzie:

  • prof. Marek Pabich – dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki, przewodniczący Sądu Konkrusowego,
  • dr hab. Bolesław Stelmach, prof. PŁ – dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki,
  • Grzegorz Stiasny – wiceprezes d/s twórczości SARP,
  • Andrzej Owczarek – przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Łódź,
  • dr Wojciech Pardała – sekretarz konkursu.

Po dokonaniu oceny projektów dyplomowych Sąd Konkursowy zdecydował przyznać Nagrodę Główną pracy „Zespół ekologicznych mikro-domów” autorstwa Patrycji Czubaj (promotor dr Włodzimierz Witkowski). Autorka otrzymała płatny, trwający trzy miesiące staż w firmie EKSA.

Jury przyznało także wyróżnienie I stopnia Karolinie Pieniążek za dyplom „|NIE|WIDZIALNY. Projekt budynku użyteczności publicznej oraz koncepcja przebudowy zespołu budynków w celu komemoracji obozu prewencyjnego dla małoletnich Polaków przy ulicy Przemysłowej w Łodzi” (promotorka: dr Joanna Borowczyk) oraz trzy wyróżnienia II stopnia.

Wyróżnienia drugiego stopnia otrzymały:

  • Marta Koślaga za pracę „Projekt Górskiego Schroniska Turystycznego w Dolinie Białej Wody w Tatrach Słowackich” (promotor dr Włodzimierz Witkowski),
  • Martyna Piech za dyplom „Apartament jako uzupełnienie zabudowy pierzejowej” (promotor: dr hab. Robert Sobański),
  • Julia Ratajczyk za pracę „Galeria sztuki na terenie dawnej fabryki Biedermanna przy ul. Smugowej w Łodzi” (promotor: dr hab. Robert Sobański).

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu i rozpatrywane przez Sąd Konkursowy będą prezentowane w ramach wystawy pokonkursowej na terenie Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ oraz w siedzibie łódzkiego oddziału SARP.

Nagroda Główna

Patrycja Czubaj

Wyróżnienie I stopnia

Karolina Pieniążek

Wyróżnienie II stopnia (ex aequo)

Marta Koślaga

Wyróżnienie II stopnia (ex aequo)

Martyna Piech

Wyróżnienie II stopnia (ex aequo)

Julia Ratajczyk

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE