Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w ramach rozwoju i integracji kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży

rozstrzygnięcie konkursu

sierpień 2021

organizator

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, SARP Białystok

lokalizacja

Łomża

opis

23 sierpnia ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w ramach rozwoju i integracji kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży.

Zamawiającym i głównym organizatorem konkursu była Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łodzi. Postępowanie konkursowe prowadził białostocki oddział SARP.

Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu autorskiej koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – w celu ich funkcjonalnego połączenia – wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach rozwoju i integracji budynków kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży.

Prace konkursowe ocenił sąd konkursowy w składzie:

  • dr inż. arch. Janusz Grycel – przewodniczący
  • mgr inż. arch. Waldemar Jasiewicz – sędzia referent i zastępca przewodniczącego

pozostali sędziowie:

  • dr inż. arch. Piotr Trojniel
  • mgr inż. arch. Tomasz Walczuk
  • dr hab. Sylwia Chojnowska (PWSIiP w Łomży
  • inż. Artur Bałdowski (PWSIiP w Łomży)

Funkcję sekretarza konkursu pełnił Paweł Łuksza.

Spośród 12 prac, które wpłynęły do konkursu, członkowie sądu ocenili 11. Finalnie przyznano pierwszą i drugą nagrodę oraz trzy wyróżnienia, w tym jedno pieniężne i dwa honorowe. Za najlepszą koncepcję uznano projekt autorstwa pracowni Bogumił Kidziak Architekt.

I Nagroda

Bogumił Kidziak Architekt

II Nagroda

Janowicz Architekci

Wyróżnienie

Pracownia Architektoniczna Czora i Czora

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE