Wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2022

organizator

Politechnika Białostocka

lokalizacja

Białystok

opis

Pod koniec czerwca br. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej rozstrzygnął wewnętrzyny konkurs studencki na koncepcję architektoniczną sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.

Studenci startujący w konkursie musieli zaprojektować halę sportową z niezbędnym zapleczem o wymiarach boiska dostosowanego do prowadzenia zajęć lekcyjnych,  sportowych oraz organizowania zawodów lokalnych.

W konkursie wzięło udział 14 zespołów dwuosobowych i trzy zespoły trzyosobowe.

Zgłoszone projekty oceniało jury w składzie:

  • dr hab. Aleksander Asanowicz,
  • dr Robert Misiuk,
  • Adam Mościcki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej,
  • Marta Szutko-Biernacka – przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej,
  • Adrian Zubielik – sołtys Czarnej Wsi Kościelnej.

Jury przyznało trzy nagrody i trzy wyróżnienia.

I Nagrodę otrzymały Julia Nowik i Natalia Grochowska.

II Nagroda powędrowała do Elżbiety Pukszty i Poli Skrzymowskej.

III Nagrodę otrzymał zespół w składzie: Krystian Kamil Moczulski, Mateusz Julian Modzelewski, Mateusz Łukasik.

Równorzędne wyróżnienia otrzymały zespoły: Kamila Rożenko i Patrycja Pyszko, Aleksandra Kozioł i Urszula Leśniewska, Patrycja Betto i Paulina Kozłowska.

I Nagroda

Natalia Grochowska, Julia Nowik

II Nagroda

Elżbieta Pukszta, Pola Skrzymowska

III Nagroda

Krystian Kamil Moczulski, Mateusz Julian Modzelewski, Mateusz Łukasik

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE