Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla dawnego dworca kolejowego na potrzeby Laboratorium DIALOGU w Krynicy-Zdroju

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2022

organizator

Gmina Krynica-Zdrój

lokalizacja

Krynica-Zdrój

opis

9 czerwca 2022 roku Gmina Krynica-Zdrój ogłosiła wyniki nieograniczonego, jednoetapowego, realizacyjnego konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla dawnego dworca kolejowego na potrzeby Laboratorium DIALOGU na cele związane z tworzeniem przestrzeni innowacji, kreatywności i dialogu.

Konkurs organizowany był w ramach projektu pn. „DIALOG Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznego — opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla dawnego dworca kolejowego, zlokalizowanego przy ul. Ebersa 7 w Krynicy-Zdroju, na potrzeby Laboratorium DIALOGU na cele związane z tworzeniem przestrzeni innowacji, kreatywności i dialogu, o wyróżniających się walorach przestrzennych, architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach programowych.

Koncepcja miała uwzględniać zarówno charakter przedsięwzięcia, jak i wpasowywać się w koncepcję realizowanego projektu „DIALOG”, jak również miała być innowacyjna oraz uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne określone przez zamawiającego.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania zamówienia/usługi miał nie przekroczyć 491 122,71 zł netto, a realizacji 8 324 113,75 zł netto.

Do konkursu złożono tylko jeden projekt, który ocenił Sąd Konkursowy w składzie:

  • Mirosław Trzupek – przewodniczący Sądu Konkursowego,
  • Małgorzata Rusnak – sędzia referent,
  • Stanisław Franczak,
  • Paweł Maślanka,
  • Adam Gurgul.

Funkcję sekretarza konkursu pełnił Tomasz Syjud.

Sąd Konkursowy postanowił przyznać I Nagrodę w wysokości 15 tys. zł brutto Pracowni Projektowej „PIK” z Żor. Zamawiający przyznał również nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie nagrodzonej pracy.

I Nagroda

Pracownia Projektowa „PIK”

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE