Wyniki realizacyjnego konkursu architektonicznego na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2022

organizator

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

lokalizacja

Warszawa

opis

16 grudnia 2022 roku ogłoszono wyniki dwuetapowego, ograniczonego, realizacyjnego konkursu architektonicznego na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby MIBMiK w Warszawie oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym.

Inwestycja zakładała realizację budynku laboratoryjno-biurowego.

Do I etapu konkusu nadesłano czternaście opracowań studialnych, z czego do II etapu zostało zaproszonych pięć pracowni.

Projekty oceniał sąd konkursowy w składzie:

  • Karol Fiedor – przewodniczący Sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP Oddział Poznań,
  • Paweł Czaplicki – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
  • Tomasz Saracen – asystent Sędziego referenta, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
  • Marcin Goncikowski – członek Sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
  • prof. Jacek Kuźnicki – członek Sądu Konkursowego, sędzia ze strony organizatora,
  • prof. Marcin Nowotny – członek Sądu Konkursowego, sędzia ze strony organizatora,
  • Anna Zolnik – członkini Sądu Konkursowego.

Funkcję sekretarza konkursu pełnił architekt krajobrazu Rafał Mroczkowski – członek SARP Oddział Warszawa.

Sąd konkursowy przyznał trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia.

I Nagrodę w wysokości 35 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymała pracowania Atelier Tektura.

II Nagrodę w wysokości 25 tys. zł brutto otrzymał projekt autorstwa Projekt Praga.

III Nagrodę w wysokości 15 tys. zł brutto otrzymał zespół w składzie: Grupa 5 Architekci i BAAS arquitectura.

I Wyróżnienie w wysokości 10 tys. zł brutto otrzymała pracownia heinle wischer.

II Wyróżnienie w wysokości 10 tys. zł brutto otrzymali BRUTHER i TŁO Michał Sikorski architekt.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkim nagrodzonymi projektami.

I Nagroda

Atelier Tektura

II Nagroda

Projekt Praga

III Nagroda

Grupa 5 Architekci, BAAS arquitectura

I Wyróżnienie

Heinle Wischer und Partner

II Wyróżnienie

BRUTHER, TŁO Michał Sikorski architekt

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE