Wyniki konkursu na opracowanie architektoniczno-budowlanej koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

rozstrzygnięcie konkursu

październik 2023

organizator

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

lokalizacja

Gdańsk

opis

31 października br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa, podczas której ogłoszono wyniki „Dwuetapowego realizacyjnego Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte”.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji rozwiązania projektowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, obejmującej obiekty i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem zaleceń Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W obiektach, które powstaną na historycznym polu bitwy, oprócz historii wrześniowych walk na Westerplatte przywołany zostanie szerszy kontekst wojny obronnej 1939 r. Plenerowy charakter całego założenia pozwoli na utworzenie placówki w obrębie historycznej przestrzeni — w tym w uczytelnionych reliktach przeszłości, otoczonych autentycznym krajobrazem.

Do I etapu konkursu zostało dopuszczonych 5 opracowań studialnych. Ich autorzy zostali zaproszeni do złożenia prac konkursowych uszczegółowiających wcześniej zaproponowane rozwiązania.

Prace oceniał 15-osobowy Sąd Konkursowy w składzie:

 • prof. Lucyna Nyka – przewodnicząca sądu konkursowego,
 • dr hab. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz – Sędzia Referent,
 • dr Izabela Burda,
 • dr hab. Katarzyna Hodor,,
 • Igor Strzok,
 • prof. Piotr Lorens,
 • dr Wacław Szarejko,
 • Filip Kuczma,
 • prof. Wojciech Śleszyński,
 • Adam Koperkiewicz,
 • dr hab. Jacek Friedrich,
 • dr Karol Nawrocki,
 • prof. Stanisław Radwański,
 • dr Robert Domżał,
 • Piotr Zając.

Prace konkursowe oceniano pod względem następujących kryteriów:

 • jakość ideowo-artystyczna oddająca charakter dziedzictwa i znaczenia Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz odpowiadająca jej atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu,
 • funkcjonalność użytkowa całego układu przestrzennego placówki,
 • trafność wpisania proponowanych rozwiązań w kontekst otoczenia i koncepcję ideową całego założenia przestrzennego,
 • realność i optymalizacja ekonomiczna rozwiązania przestrzeni i programu pod kątem zachowania budżetu inwestycji,
 • jakość ideowo-artystyczna rozwiązań dla nowych obiektów i adaptowanych budynków w kontekście ich funkcjonalności i przeznaczenia,
 • zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w budynkach i w zagospodarowaniu terenu,
 • zastosowanie rozwiązań niegenerujących nadmiernych kosztów utrzymania i eksploatacji,
 • maksymalny łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej.

I Nagrodę w wysokości 75 000 zł brutto otrzymał zespół w składzie: Muro Architekci, Lachman Pabich ArchitekciPracownia Architektoniczna „Projektownia”.

II Nagrodę w wysokości 50 000 zł brutto otrzymała pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci.

III Nagrodę i 40 000 zł brutto przyznano pracowni Visio Architects and Consultants Institute For Sustainable Buildings ISB.

Konkurs został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

I Nagroda

Muro Architekci, Lachman Pabich Architekci, Pracownia Architektoniczna „Projektownia”

II Nagroda

Heinle, Wischer und Partner Architekci

III Nagroda

Visio Architects and Consultants Institute For Sustainable Buildings ISB

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE