Wyniki konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego ,,Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile

rozstrzygnięcie konkursu

luty 2022

organizator

Urząd Miasta Piła

lokalizacja

Piła

opis

18 lutego bieżącego roku Urząd Miasta Piła zaprezentował zwycięzcę konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego ,,Osiedla Zielone Wzgórza" w Pile. Konkurs jest konkursem ideowym, studialnym i prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego jednoetapowego

Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno—przestrzennym koncepcji urbanistyczno—architektonicznej zagospodarowania terenów objętych Konkursem.  Idea budowy „Osiedla Zielone Wzgórza” zakłada powstanie osiedla wyróżniającego się, nie tylko w skali samego miasta Piły ale też regionu a nawet kraju, walorami przestrzennymi, architektonicznymi i funkcjonalno—użytkowymi, w którym uzyskano optymalne wskaźniki ekonomiczne i atrakcyjne założenia programowe. 

Sąd konkursowy:

  • Zbigniew Maćków — Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia konkursowy SARP oddział Wrocław
  • Marek Perepeczo — Sędzia Referent, Sędzia konkursowy SARP oddział Koszalin
  • Beata Dudzińska — Sędzia, Zastępca Prezydenta Miasta Piły
  • Henryk Gawroński — Sędzia, SARP oddział Poznań
  • Romuald Hausmann — Sędzia, Sędzia konkursowy SARP oddział Poznań
  • Marcin Kościuch — Sędzia, Sędzia konkursowy SARP oddział Poznań
  • Mirosława Maćkowiak–Długosz — Sędzia, Przedstawicielka UM Piła
  • Lech Wojtasik — Sędzia, SARP oddział Poznań
  • Iwona Wojtecka — Sędzia, Przedstawicielka UM Piła

I Nagroda

Officyna Pracownia Architektury, Lumioo oraz AMP-Architekt Michał Piech z Łodzi

II nagroda

todos.architekci

III nagroda

Michał Stangel

Wyróżnienie

Jakub Bródka, Maciej Cichowski

Wyróżnienie

Wojciech Orlewicz Architektura

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE