Wyniki konkursu na projekt Pawilonu Polski na EXPO 2025 w Osace

rozstrzygnięcie konkursu

luty 2023

organizator

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Stowarzyszenie Architektów Polskich

lokalizacja

Ogólnopolski

opis

Poznaliśmy wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną Pawilonu Polski na Expo 2025 zorganizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP).

Konkurs był ograniczony i realizacyjny, prowadzony w formule flamandzkiej. Oznacza to, że nie był konkursem o charakterze anonimowym, a uczestnicy składali prace dopiero po wstępnej kalifikacji.

Konkurs poprzedzony był fazą kwalifikacji wstępnej kandydatów (Etap I), a następnie fazą warsztatów i wyboru najlepszych prac konkursowych (Etap II).

Oceny dokonywało jury w składzie:

 • Marek Dunikowski – architekt, przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy SARP.
 • Marcin Pawłowski – architekt, Sędzia Referent, Sędzia Konkursowy SARP,
 • Tsutomu Nozaki – architekt, Sędzia Konkursowy SARP,
 • Oskar Derych,
 • Aleksandra Tomczyk,
 • Marta Szczygieł,
 • Magdaleny Skarżyńska.

Na podstawie kilkudziesięciu zgłoszeń, jury zaprosiło pięć pracowni, które przesłały swoje portfolio, wstępne szkice i opis ideowy dla przyszłego pawilonu Polski na EXPO. Każda z nich przechodząc, do kolejnego etapu otrzymała 10 tys. zł brutto. Były to:

 • medusa group,
 • Nizio Design International.
 • architekci Alicja Kubicka i Borja Martinez,
 • ATI Architektura Technika Inwestycje,
 • MFRMGR.

Nastąpiła jednak zmiana w przyznawaniu nagród. Zamiast planowanych trzech nagród głównych, w piątek 24 lutego br. na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu podano informację, że wszystkie pięć zespołów zaproszonych do złożenia prac otrzymało równorzędne wyróżnienia i nagrodę w wysokości 20 tys. zł brutto, a ostateczny projekt zostanie dopiero wypracowany.

Jak czytamy na stronie PAIH:

„Wynik konkursu i wyłonienie najlepszych koncepcji architektonicznych to zakończenie pierwszego etapu prac nad kształtem Pawilonu Polski na Expo 2025 Osaka, Kansai. W kolejnym etapie, we współpracy z ekspertami z zakresu budownictwa i architektury wypracowany zostanie finalny projekt Pawilonu. Do udziału w konsultacjach zaproszone zostaną również osoby znające japoński rynek i uwarunkowania budowlane terenu Wystawy. Teren Expo w Osace to sztuczna wyspa, co stanowi dodatkowe wyzwanie, stojące przed autorami finalnego projektu”.

PAIH wydał również oświadczenie, w którym oznajmił, że: „Organizator konkursu działając na podstawie postanowienia Rozdziału VII pkt 1.4 zdanie trzecie Regulaminu podjął decyzję o niewyłonieniu najlepszej pracy i nieprzyznaniu I, II i III Nagrody, o których mowa w Rozdziale VII, pkt 1.2 Regulaminu Konkursu, oraz o przyznaniu pięciu wyróżnień i pięciu nagród pieniężnych w wysokości po 20000 zł dla każdego z Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu”.

Wyróżnienie (ex aequo)

medusa group

Wyróżnienie (ex aequo)

Nizio Design International

Wyróżnienie (ex aequo)

Alicja Kubicka, Borja Martinez

Wyróżnienie (ex aequo)

MFRMGR

Wyróżnienie (ex aequo)

ATI Architektura Technika Inwestycje

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE