Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie

rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2022

organizator

Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd Dzielnicy Białołęka

lokalizacja

Warszawa

opis

14 listopada 2022 roku poznaliśmy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie

Konkurs organizowany przez radę Dzielnicy Białołęka w Warszawie był rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, było wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej pływalni, która powinna mieć atrakcyjną formę architektoniczną, zaprojektowaną tak, aby pobudzać wyobraźnię dzieci i reagować na postęp, a także uwzględniać rozwiązania proekologiczne.

Przestrzeń pływalni miała być otwarta, wielofunkcyjna, a parametry wielkościowe pomieszczeń optymalne pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym. Inwestycja znajduje się na terenie korzystnych warunków geotermalnych, dlatego wykorzystanie naturalnych zasobów ciepła miało być uwzględnione w systemie grzewczym pływalni, ewentualnego basenu z wodą geotermalną.

Konkurs miał wyłonić najlepszą pod względem kompozycyjnym, użytkowym i ekonomicznym koncepcję architektoniczną pływalni.

Do konkursu wpłynęło 13 prac, które oceniał Sąd Konkursowy w składzie:

  • Jerzy Leszczełowski – przewodniczący sądu, Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka
  • Maciej Kuryłowicz – sędzia referent,
  • Grzegorz Stiasny – SARP
  • Jan Mackiewicz – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Białołęka,
  • Anna Dzido – Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
  • Mirosław Gajdak – Zarząd Zieleni w m.st. Warszawa,
  • Tomasz Pniewski – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie m.st. Warszawa
  • Tomasz Kuczborski – Białołęcki Ośrodek Sportu,
  • Cezary Miler – Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka,
  • Marta Smagacz – Wydział Inwestycji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka.

Funkcję sekretarza pełninił Maciej Kazubek z Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Dzielnicy Białołęka.

Sąd Konkursowy postanowił przyznać I Nagrodę w wysokości 40 tys. zł oraz zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki projektowi autorstwa MAQ Pracownia Projektowa z Gdyni.

II Nagrodę w wysokości 30 tys. zł otrzymała pracownia BDR Architekci z Warszawy. 

Sąd zdecydował o nieprzyznawaniu III Nagrody, a kwotę pieniężną w wysokości 20 tys. zł przeznaczył na dwa wyróżnienia równorzędne , które otrzymały pracownie: MAMGUSTA ARCHITEKCI z Warszawy i P2PA z Wrocławia.

I Nagroda

MAQ Pracownia Projektowa

II Nagroda

BDR Architekci

Wyróżnienie (ex aequo)

P2PA

Wyróżnienie (ex aequo)

MAMGUSTA ARCHITEKCI

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE