Wyniki konkursu na projekt nowego posadowienia pomnika Gabriela Narutowicza i zagospodarowania jego otoczenia na pl. Narutowicza

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2022

organizator

Miasto Stołeczne Warszawa

lokalizacja

Warszawa

opis

11 marca 2022 roku Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło wyniki konkursu na projekt nowego posadowienia pomnika Gabriela Narutowicza i jego otoczenia.

Celem konkursu było wyłonienie koncepcji architektonicznej lub architektonicznorzeźbiarskiej posadowienia pomnika Gabriela Narutowicza odsłoniętego w grudniu 2002 roku i zagospodarowanie jego otoczenia na pl. Narutowicza.

Do konursu zgłoszono jedynie cztery projekty.

Oceny prac dokonał sąd konkursowy w składzie:

  • Renata Kaznowska – wiceprezydentka Warszawy,
  • Wojciech Wagner – wicedyrektor miejskiego Biura Architektury,
  • Ewa Malinowska-Grupińska – przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy,
  • Dorota Stegienka – burmistrzyni Ochoty,
  • Hanna Wróblewska – historyczka sztuki,
  • Paulina Sikorska – urbanistka,
  • Maciej Aleksandrowicz – dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Sąd konkursowy postanowił przyznać dwie nagrody.

I Nagrodę w wysokości 25 tys. złotych otrzymała Granity Skwara Group.

II Nagrodę w wysokości 10 tys. złotych otrzymali Tomasz Janko i Grzegorz Wróbel.

I nagroda

Granity Skwara Group

II nagroda

Tomasz Janko, Grzegorz Wróbel

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE