Wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego na projekt zespołu budynków Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

rozstrzygnięcie konkursu

wrzesień 2022

organizator

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, SARP Kraków

lokalizacja

Kraków

opis

30 września 2022 roku w budynku  Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ulicy św. Tomasza 43 odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników dwuetapowego, realizacyjnego konkursu na projekt nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (w tym: sal koncertowych, sal dydaktycznych z zapleczem) wraz z przyległym terenem, zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Skrzatów 4 (Dzielnica II – Grzegórzki), w sąsiedztwie rzeki Wisły i Bulwaru Kurlandzkiego oraz osiedli mieszkaniowych i związanych z nimi przyszłymi terenami parkowymi.

Budynek miał być realizowany w technologii zapewniającej spełnienie maksymalnych do uzyskania warunków energooszczędności przy
zachowaniu stosunku jakości do ceny.

Zadaniem konkursu było wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, koncepcji, do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację inwestycji. Zwycięski zespół został zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Sąd konkursowy obradował w składzie:

  • Marek Dunikowski – sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, sędzia przewodniczący,
  • Marcin Pawłowski – sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, sędzia referent,
  • Piotr Śmierzewski – sędzia konkursowy SARP Oddział Koszalin,
  • prof. Stanisław Krawczyński – Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego,
  • dr hab. Wiesław Suruło – AMKP,
  • Adam Bielański – architekt,
  • Artur Wolanin – kanclerz AMKP.

Funkcję asystentki sędziego referenta pełniła Anna Pawłowska z SARP Oddział Kraków.

Sekretarzem konkursu był Marek Szeniawski z SARP Oddział Warszawa, a sekretarką pomocniczą Maria Gratkowska z SARP Oddział Kraków.

Do konkursu nadesłano 54 wnioski, a w pierwszym etapie złożono 24 opracowania. Do finału Sąd Konkursowy dopuścił 5 projektów.

Sąd konkursowy postanowił przyznać dwa wyróżnienia honorowe projektom z pierwszego etapu, który nie zostały zakwalifikowane do drugiego.

Otrzymały je pracownie: P2PA z Wrocławia oraz Atelier Tektura z Warszawy.

Z 5 prac, które przeszły do drugiego etapu wybrano dwa wyróżnienia honorowe oraz trzy nagrody. Każdy z zespołów otrzymał również 30 tys. zł za udział w drugim etapie konkursu.

I Nagrodę w wysokości
60 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymała pracownia Konior Studio z Katowic.

II Nagrodę oraz 40 tys. zł zdobyła pracownia JSK Architekci z Warszawy.

III Nagrodę i 20 tys. złotych otrzymała pracownia WXCA z Warszawy.

Dwa wyróżnienia honorowe otrzymały pracownie: NC Architekci z Krakowa i Atelier Loegler Architekci z Krakowa we współpracy z Zvi Hecker Architekt z Wiednia.

I Nagroda

Konior Studio

II Nagroda

JSK Architekci

III Nagroda

WXCA

Wyróżnienie honorowe w II etapie

NCArchitekci Stanisław Nesterski, Grzegorz Czuchra

Wyróżnienie honorowe w II etapie

Atelier Loegler Architekci | Zvi Hecker Architekt

Wyróżnienie honorowe w I etapie

P2PA

Wyróżnienie honorowe w I etapie

Atelier Tektura

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE