Wyniki konkursu na projekt siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie

rozstrzygnięcie konkursu

luty 2022

organizator

Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe w Legionowie

lokalizacja

Legionowo

opis

17 lutego 2022 roku poznaliśmy wyniki konkursu realizacyjnego na  opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.

Konkurs otrzymał rekomendacje SARP numer 013/R/2021, a jego organizatorem był Powiat Legionowski — Starostwo Powiatowe w Legionowe.

Celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
zagospodarowaniem terenu.

Budowa nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie ma umożliwić w pełni realizację celów stawianych modelowym ośrodkom kultury w ramach programu Dom Kultury+, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w zgodzie z założeniami Paktu dla Kultury.

Z punktu widzenia koncepcyjnego organizatorzy oczekiwali, że zaproponowany obiekt będzie pełnił funkcję miastotwórczą, m.in. promując pozytywne wzorce w dziedzinie projektowania, kształtowania lepszego otoczenia przestrzennego, funkcjonalności i estetyki dnia codziennego — dzięki dobrej architekturze budynku, architekturze krajobrazu i wnętrz. Jednocześnie zaproponowane rozwiązania powinny zachęcać do przebywania w okolicach nowej siedziby PIK, nie tylko przy okazji korzystania z jej oferty kulturalnej. Nowy obiekt ma być nie tylko miejscem działań kulturalnych, ale również lokalizacją sprzyjającą spotkaniom, nawiązywaniom kontaktów, wymianie idei, ale również relaksacyjną przestrzenią, zachęcającą do spędzenia wolnego czasu. Miejsce powinno pobudzać kreatywność. Nowa siedziba PIK ma być sztandarową inwestycją powiatu.

Konkurs był prowadzony jako ograniczony, jednoetapowy i realizacyjny.

Do konkursu zgłoszono piętnaście prac, z czego dwie nie spełniały warunków regulaminu.

Projekty były oceniane pod względem: atrakcyjności proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
sprawności funkcjonalno-użytkowej nowo projektowanego budynku,
sprawności funkcjonalno-użytkowej zagospodarowania, realności i ekonomiki przyjętych rozwiązań, zastosowania rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowo
projektowanym budynku i zagospodarowaniu.

Zgłoszone koncepcje oceniał Sąd Konkursowy w składzie:

  • Ewa Zaremba-Kasprowicz –architektka, przewodnicząca Sądu Konkursowego,
  • Jakub Wacławek – architekt, sędzia referent,
  • Andrzej Kalinowski – architekt,
  • Grzegorz Kubalski,
  • Paweł Trawkowski,
  • Paweł Zając,
  • Ewa Listkowska,
  • Łukasz Kucharzewski.

Funkcję sekretarza konkursu pełniła Katarzyna Łysek.

Po przeprowadzonych obradach Sąd Konkursowy przyznał następujące nagrody:

I Nagrodę w wysokości 20 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymała Karina Jędrak-Kościesza z Warszawy.

II Nagrodę w wysokości 15 000 zł brutto otrzymała pracownia PROLOG z Wrocławia.

III Nagrodę w wysokości 10 000 zł brutto otrzymał zespół projektowy w składzie: Filip Zieliński (FAV), Paulina Sobiech, Łukasz Piszczałka (IPSO), Jakub Wójtowicz (Wójtowicz Architecture).

I Nagroda

Karina Jędrak-Kościesza

II Nagroda

PROLOG

III Nagroda

FAV (Filip Zieliński), IPSO (Paulina Sobiech, Łukasz Piszczałka), Wójtowicz Architecture (Jakub Wójtowicz)

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE