Wyniki konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze

rozstrzygnięcie konkursu

luty 2023

organizator

Miasto Jelenia Góra

lokalizacja

Jelenia Góra

opis

28 lutego 2023 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze.

Konkurs opracowała pracownia A2P2 architecture & planning.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu koncepcji architektonicznej terenu byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze. Celem konkursu było uzyskanie koncepcji architektonicznej, najlepszej pod względem programowo-przestrzennym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym, optymalnie wykorzystującej potencjał i uwarunkowania obszaru opracowania oraz spełniającej zarówno oczekiwania lokalnej społeczności, jak i wpisującej się we współczesne trendy projektowania przestrzeni miejskiej.

Na obszarze opracowania w przeszłości znajdowało się barokowe założenie ogrodowe, a następnie ogrodnictwo. Wytyczne konkursowe zakładały stworzenie koncepcji nowego miejsca spotkań mieszkańców, z dużym udziałem zieleni oraz ew. lokalnym handlem.

Na konkurs wpłynęło dziesięć prac, spośród których jury w składzie:

  • Aleksandra Wasilkowska – przewodnicząca Sądu, architektka, artystka, scenografka, ekspertka w zakresie tematyki miejskiego handlu,
  • Sylwia Bajor – zastępczyni przewodniczącej Sądu, naczelniczka Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra
  • Łukasz Pancewicz – sędzia referent, urbanista, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej,
  • Urszula Forczek-Brataniec – architektka i architektka krajobrazu, prof. Politechniki Krakowskiej w Katedrze Architektury Krajobrazu,
  • Piotr Górka – architekt, doradca miast Związku Miast Polskich
  • Renata Kwiatek – p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Urzędu Miasta Jelenia Góra,
  • Julian Wajenerowski – Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra,

przyznało trzy nagrody główne.

I Nagrodę wysokości 35 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymała Alicja Maculewicz za projekt Zielony Kwartał.

II Nagrodę w wysokości 10 tys. zł otrzymał zespół w składzie: Agata Twardoch, Michał Mirosławski, Filip Gawin i Marta Swoszowska

III Nagroda i 5 tys. zł powędrowała do zespołu w składzie: Stanisław Ignaciuk, Krzysztof Kamienobrodzki, Michał Kempiński, Katarzyna Elwart-Karczewska i Maciej Kryński.

Wyniki konkursu stanowią podstawę do konsultacji społecznych na temat przyszłości obszaru dawnej Flory i posłużą do ustalenia założeń nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru opracowania.

I Nagroda

Alicja Maculewicz

II Nagroda

Agata Twardoch, Michał Mirosławski, Filip Gawin, Marta Swoszowska

III Nagroda

Stanisław Ignaciuk, Krzysztof Kamienobrodzki, Michał Kempiński, Katarzyna Elwart-Karczewska, Maciej Kryński

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE