Konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2021

rozstrzygnięcie konkursu

październik 2021

organizator

Zarząd Województwa Śląskiego, SARP Katowice

lokalizacja

Katowice

opis

29 października 2021 poznaliśmy wyniki 22. edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.

Jak co roku organizatorem konkursu był Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Śląski. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Konkurs miał charakter otwarty i był adresowany do gmin i powiatów prowadzących zrównoważoną politykę przestrzenną oraz do inwestorów i projektantów uczestniczących w procesie realizacji tej polityki.

Celem konkursu była promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących wysokiej jakości przestrzeń publiczną, wzmacniających odporność na zmiany klimatu i poprawiających jakość życia mieszkańców regionu. Ważna dla organizatorów konkursu jest również promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Do tej edycji wpłynęły 33 zgłoszenia z 27 gmin zrealizowane na terenie województwa śląskiego, które zostały zakończone w ubiegłym roku kalendarzowym.

Realizacje oceniała Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Marszałka Jakuba Chełstowskiego. W jej skład weszli członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej:

 • prof. Krzysztof Gasidło – Przewodniczący WKU-A, Wydział Architektury, Politechnika Śląska
 • Andrzej Figas – zastępca przewodniczącego WKU-A, Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Geodeta Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
 • Anna Poloczek – WPKiW S.A. - II Zastępca Przewodniczącego WKU-A,
 • dr hab. Maciej Borsa, prof. nzw WST – Wydział Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Wyższa Szkoła Techniczna,
 • Tomasz Cioch – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rybnik ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, przedstawiciel Subregionu Zachodniego
 • Krzysztof Gorgoń – członek WKU-A,
 • Teobald Jałyński – Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Jaworzna, przedstawiciel Subregionu Centralnego,
 • dr hab. Krzysztof Kafka – Wydział Architektury, Politechnika Śląska,
 • prof. Zbigniew J. Kamiński – Wydział Architektury, Politechnika Śląska,
 • Robert Konieczny – KWK Promes,
 • Kinga Kwaśny,
 • dr Stanisław Lessaer,
 • Mikołaj Machulik – Prezes Zarządu SARP Katowice,
 • Magdalena Marek – Biuro Rozwoju Miasta Bielska-Białej, przedstawicielka Subregionu Południowego,
 • dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ – Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 • dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski,
 • dr hab. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ – Prezes Zarządu Śląskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich,
 • Małgorzata Pilinkiewicz – Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 • dr Joanna Sokołowska-Moskwiak – Instytut Architektury, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu,
 • dr Agnieszka Szczepańska-Góra – Departament Strategii i Polityki Przestrzennej, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia,
 • Piotr Średniawa – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
 • Jadwiga Świerczyńska-Miejska – Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Częstochowie, przedstawicielka Subregionu Północnego,
 • dr Krzysztof Wrana – Wydział Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Zorganizowano także głosowanie internautów na Nagrodę Publiczności.

 
I Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w 22. edycji konkursu przyznano Centrum Usług Społecznych w Zabrzu projektu Tomasza Borkowskiego i Grzegorza Tkacza.
II Nagrodę Marszałka otrzymała pracownia Architekt Studio Projektowe Paweł Kuczyński, za realizację pod nazwą „Adaptacja z przebudową budynku dawnego spichlerza w Gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu (etap I)”.
Przyznano także sześć wyróżnień równorzędnych oraz Nagrodę Publiczności.

I Nagroda

Centrum Usług Społecznych w Zabrzu, proj.: Tomasz Borkowski, Grzegorz Tkacz

II Nagroda

Dom Przyrodnika, proj.: Architekt Studio Projektowe Paweł Kuczyński

Wyróżnienie (ex aequo)

Centrum Edukacji Ekologicznej Arka w Żywcu, proj.: Paweł Lachowicz i dr Elżbieta Błeszyńska

Wyróżnienie (ex aequo)

Przystań kajakarska MOSM w Tychach, proj.: RS+ Robert Skitek

Wyróżnienie (ex aequo)

Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w Jaworznie, proj.: Biuro Architektura i Sztuka

Wyróżnienie (ex aequo)

Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle, proj.: Marcin Jagiełło, dr Elżbieta Błeszyńska

Wyróżnienie (ex aequo)

Nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach, proj.: Pracownia Projektowa Impuls

Wyróżnienie (ex aequo)

Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów proj.: Experts Group

Wyróżnienie specjalne i Nagroda Publiczności

Żelazny Szlak Rowerowy, proj.: ARCHiTEKT studio projektowe i Bronisław Szafarczyk

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE