Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie. „Odetchnij na Placu 3 Maja”

rozstrzygnięcie konkursu

grudzień 2021

organizator

Gmina Wołomin

lokalizacja

Wołomin

opis

Gmina Wołomin ogłosiła wyniki jednoetapowego, studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie Placu 3 Maja w Wołominie.

Konkurs „Odetchnij na Placu 3 Maja” był rekomendowany przez Oddział Warszawski SARP.

Przedmiotem konkursu było sporządzenie opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie wraz z jego otoczeniem (przyległe ulice), jako twórczej pracy projektowej.

Jak czytamy w regulaminie, celem konkursu było wyłonienie najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i ekonomicznym koncepcji zagospodarowania placu 3 Maja.

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji zadania inwestycyjnego nie mógł przekroczyć kwoty 5 mln zł.

Oprócz projektu zagospodarowania terenu organizatorzy poszukiwali autorskich koncepcji obiektów małej architektury, rozwiązań proekologicznych oraz propozycji
ochrony bioróżnorodności.

Zgłoszone projekty oceniał Sąd Konkursowy w składzie:

  • Jacek Krych – przewodniczący, architekt/architekt krajobrazu,
  • Katarzyna Łowicka – architektka krajobrazu,
  • Małgorzata Izdebska – sekretarz Gminy, architektka krajobrazu,
  • Barbara Kaszyńska-Wrzosek – architektka,
  • Elżbieta Radwan – burmistrzyni Wołomina.

Prace konkursowe były oceniane według równoważnych kryteriów:

  • walorów kompozycji urbanistycznej i architektonicznej tworzących specyficzny charakter miejsca,
  • rozwiązań komunikacyjnych, funkcjonalnych i technicznych,
  • realności, jakości i ekonomiczności proponowanych rozwiązań oraz kosztów użytkowania i utrzymania,
  • rozwiązań zwiększających adaptację miasta do zmian klimatu w tym rozwiązań proekologicznych i proklimatycznych.

Sąd Konkursowy postanowił przyznać I Nagrodę koncepcji autorstwa Inicjatywy Projektowej z Warszawy.

II Nagrodę otrzymał zespół projektowy w składzie: Karina Jędrak-Kościesza, Katarzyna Starzycka, a III Nagrodę otrzymała pracownia JAZ+Architekci.

I Nagroda

Inicjatywa Projektowa

II Nagroda

Karina Jędrak-Kościesza, Katarzyna Starzycka

III Nagroda

JAZ+Architekci

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE