Konkurs na koncepcję zagospodarowania Placu Centralnego Osiedla Europejskiego w Gorzowie Wielkopolskim

rozstrzygnięcie konkursu

maj 2021

organizator

Budnex, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

lokalizacja

Gorzów Wielkopolski

opis

Pod koniec maja rozstrzygnięto konkurs organizowany przez firmę Budnex i Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Centralnego Osiedla Europejskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

W konkursie brali udział studenci architektury Politechniki Poznańskiej. Nagrodzone prace mają posłużyć w opracowaniu projektu realizacyjnego.

Celem konkursu było wypracowanie takiej koncepcji, aby jako główna przestrzeń publiczna osiedla, plac i dojścia do niego stanowiły przyjazną i maksymalnie zieloną przestrzeń do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców osiedla, a także zachęcały do odwiedzania pobliskiego rezerwatu Gorzowskie Murawy, do którego wspomniany pas zieleni będzie prowadził.

Do konkursu wpłynęło 46 prac. W toku obrad jury przyznało pierwszą, drugą, trzecią nagrodę, dwa wyróżnienia oraz trzy wyróżnienia honorowe. Najlepszą koncepcję zaproponowały Karolina Krakowska i Karolina Sawala.

Sąd konkursowy obradował w składzie:

  • dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof PP - Przewodniczący Jury Konkursowego
  • dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski - architekt, ekspert niezależny
  • dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP - architekt, ekspert niezależny
  • mgr inż. Andrzej Nuckowski - Wiceprezes Zarządu Budnex Deweloper Sp.z o.o.
  • mgr inż. arch. Piotr Wiśniewski - architekt
  • mgr inż. arch. Monika Golec – Dyr. Ds. Marketingu i Sprzedaży Budnex Deweloper Sp. z o.o.
  • dr inż. arch. Krzysztof Borowski, prof. PP - Juror Referent, Sekretarz Konkursu.

Realizacja projektu zagospodarowania osiedla będzie przebiegała w etapach, wraz z budową kolejnych budynków, które będą przylegać do tego terenu i wyznaczać jego granice. W pierwszej kolejności zostanie zagospodarowany zielony teren pomiędzy istniejącym budynkiem 14 i będącymi aktualnie w budowie, budynkami 16 i 17.

I Nagroda

Karolina Krakowska, Karolina Sawala

II Nagroda

Kamila Kowal, Jakub Pięta

III Nagroda

Natalia Junak, Adrianna Kościesza

Wyróżnienie

Agnieszka Grygier, Przemysław Hemmerling

Wyróżnienie

Justyna Mejsner, Bartosz Mrozowski

Wyróżnienie honorowe

Abdullah Abdullah, Dogus Deli

Wyróżnienie honorowe

Kinga Sobutka, Weronika Sromek

Wyróżnienie honorowe

Dominik Kubina-Schneider, Ewelina Kiewel

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE