„Przestrzeń publiczna dla mieszkańców Lubyczy Królewskiej”

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2021

organizator

Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

lokalizacja

Lubycza Królewska

opis

24 czerwca 2021 rozstrzygnięto dwuetapowy konkurs studencki „Przestrzeń publiczna dla mieszkańców Lubyczy Królewskiej”, organizowany przez Burmistrza Lubyczy Królewskiej i Politechnikę Rzeszowskiej. Konkurs przebiegał pod patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych prac koncepcyjnych dla wyznaczonego terenu w Lubyczy Królewskiej. Zwycięski projekt ma być materiałem pomocniczym dla dalszych rozważań projektowanych.

Głównym kryterium oceny prac projektowych zgłaszanych do konkursu były wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te oceniane były pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, wartości ideowej, relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia, a także nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Pod uwagę brane były również rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu.

Sąd konkursowy przyznał ex aequo dwie pierwsze nagrody: Dorocie Kurdziel i Markowi Kowalowi oraz Arturowi Mazurowi. Laureatkami drugiej nagrody zostały Aleksandra Aftyka i Maja Dulińska. Sąd postanowił również wyróżnić pracę autorstwa Joanny Jacukiewicz i Darii Wojciechowskiej. Zostanie również przyznana nagroda publiczności, pracy, którą wybiorą mieszkańcy Lubyczy Królewskiej w drodze głosowania.

Sąd konkursowy obradował w składzie:

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej:

Burmistrz Lubyczy Królewskiej Marek Łuszczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej Lubyczy Królewskiej Mariusz Lewko

pracownicy Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej:

dr inż. arch. Anna Sikora, prof. PRz

dr inż. arch. Joanna Dudek

dr inż. arch. Beata Walicka-Góral

przedstawiciel SARP: mgr inż. arch. Wojciech Fałat.

I Nagroda (ex aequo)

Dorota Kurdziel, Marek Kowal

I Nagroda (ex aequo)

Artur Mazur

II Nagroda

Aleksandra Aftyka, Maja Dulińska

Wyróżnienie

Joanna Jacukiewicz, Daria Wojciechowska

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE