Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej

rozstrzygnięcie konkursu

wrzesień 2021

organizator

SARP Warszawa, Gmina Izabelin

lokalizacja

Izabelin

opis

17 września 2021 roku głoszono wyniki jednoetapowego konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej.

Organizatorem konkursu była Gmina Izabelin i SARP oddział Warszawa.

Głównym celem konkursu było wyłonienie takiego projektu, który uporządkuje i dokona estetyzacji przestrzeni znajdujących się w centralnej części Izabelina. Jak podkreślali organizatorzy, tereny te stanowią obszar zagospodarowany i funkcjonujący, jednak wymagający rewitalizacji i dostosowania do obecnych trendów i standardów rozwiązań proekologicznych i wspierających bioróżnorodność bazującą na rodzimych gatunkach. Poszukiwano nowoczesnych rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju zarówno w stosunku do przestrzeni otwartych, jak i budynków będących w zakresie opracowania konkursowego.

Prace konkursowe ocenił Sąd Konkursowy w składzie:

  • Przewodnicząca: prof. Ewa Kuryłowicz – Sędzia Konkursowy SARP Warszawa
  • Sędzia referent: arch. Gaweł Tyrała – Sędzia Konkursowy SARP Warszawa
  • Asystent sędziego referenta: arch. Michał Pawlak – Sędzia Konkursowy SARP Warszawa
  • Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin
  • arch. Krzysztof Stańczyk Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin
  • arch. Dominika Glonek – Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania Gminy Izabelin
  • arch. krajobrazu Joanna Skotnicka-Pergał – Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin

Funkcję Sekretarza Konkursu pełnił:
arch. kraj. Rafał Mroczkowski – Sędzia Konkursowy OWSARP.

Na konkurs wpłynęło 5 prac. Sąd Konkursowy zdecydował się na przyznanie I i II regulaminowej Nagrody pieniężnej oraz jednej regulaminowej nagrody w formie wyróżnienia. Nie przyznano III Nagrody, a pula pieniędzy na nią przeznaczona, została podzielona między zwycięskie projekty.

Za najlepszą koncepcję uznano projekt autorstwa pracowni M.O.C. Architekci

I Nagroda

M.O.C. Architekci

II Nagroda

TŁO – Michał Sikorski architekt

Wyróżnienie

maka, Magdalena Domosławska, architektura i wzornictwo

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE