Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu

rozstrzygnięcie konkursu

sierpień 2021

organizator

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE w Toruniu

lokalizacja

Toruń

opis

31 sierpnia 2021 roku ogłoszono wyczekiwane wyniki międzynarodowego konkursu architektonicznego na projekt siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu. Organizatorem konkursu było Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE. Odbył się on pod patronatem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Rekomendowało go Stowarzyszenie Architektów Polskich. Konkurs miał charakter realizacyjny, ograniczony i dwuetapowy.

Głównym celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE (ECFC) wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wyłonienie zwycięskiego projektu jest ważnym krokiem w procesie budowy Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE (ECFC) w Toruniu. Kolejnym będzie opracowanie ostatecznego projektu budowlanego oraz jego realizacja.

Niewątpliwie był to jeden z najważniejszych konkursów architektonicznych odbywających się w Polsce w ostatnich latach, w którym przyznano najwyższą w historii nagrodę główną. Łączna pula nagród w konkursie wynosiła 2 200 000 zł, w tym pierwsza nagroda: 1 500 000 zł, druga nagroda: 300 000 zł, trzecia nagroda: 200 000 zł oraz dwa wyróżnienia w wysokości: 100 000 zł.

Przewodniczący jury, Bolesław Stelmach, podczas oficjalnego ogłoszenia wyników wielokrotnie podkreślał, że stworzenie projektu siedziby ECFC było wyjątkowo trudnym zadaniem dla uczestników ze względu na wysokie wymagania ideowe.

Do konkursu wpłynęło ponad 100 zgłoszeń z całego świata. 42 prace zakwalifikowano do etapu pierwszego, z kolei do drugiego pięć. Finalnie przyznano dwa wyróżnienia oraz trzy nagrody. Za najlepszą koncepcję siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE (ECFC) w Toruniu uznano projekt austriackiej pracowni Baumschlager Eberle Lustenau GmbH.

Autorzy zwycięskiego projektu otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 1 500 000 zł, jak również zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

W sądzie konkursowym zasiedli:

 • dr hab. arch. Bolesław Stelmach, Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski – przewodniczący sądu
 • arch. Piotr Sobociński,Prezes SARP Oddział Toruń, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Toruń – sędzia referent

  pozostali sędziowie:
 • arch. Magdalena Federowicz-Boule, członek Prezydium Zarządu SARP Oddział Warszawski, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
 • arch. Anna Stasiak, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, członek SARP
 • Zbigniew Fiderewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Toruń
 • arch. Jerzy Grochulski, członek Rady Międzynarodowej Unii Architektów UIA i Międzynarodowej Komisji Konkursowej UIA, były Prezes SARP w latach 2006-2012, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia
  Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa
 • arch. Dariusz Herman, Sędzia konkursowy, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Koszalin
 • arch. Piotr Lewicki, Zastępca Przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Kraków, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków
 • Michał Prewysz-Kwinto, Dyrektor Biura Promocji i Grafiki w Fundacji TUMULT
 • Marek Smoczyk, Sekretarz Województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • arch. Piotr Walkowiak, Przedstawiciel Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 • Adam Zdunek,Zastępca Dyrektora Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE ds. promocji
 • Marek Żydowicz, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE

Funkcję sekretarza konkursu pełnił arch. kraj. Rafał Mroczkowski, Sędzia Konkursowy SARP Oddział Warszawa.

***

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE (ECFC) jest państwową instytucją kultury założoną pod koniec 2019 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Torunia i Fundację Tumult, której celem jest wybudowanie w Toruniu stałej siedziby Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE. Poza tym zadaniem inwestycyjnym ECFC ma prowadzić działalność merytoryczną w ramach corocznej współorganizacji Festiwalu oraz innych projektów o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, edukacyjnym i naukowym w zakresie polskiej i światowej kultury audiowizualnej. Budowa siedziby centrum ma być dopełnieniem tego projektu.

I Nagroda

Baumschlager Eberle Lustenau GmbH

II Nagroda

K. Ingarden, J. Ewý – Architekci, Kengo Kuma Associates

III Nagroda

P2PA

Wyróżnienie regulaminowe

Zaha Hadid Architects, Wenzel+Wenzel

Wyróżnienie regulaminowe

Kozień Architekci

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE