Wyniki konkursu na koncepcję urbanistyczną dla terenu po dawnym stadionie im. Edmunda Szyca w Poznaniu

rozstrzygnięcie konkursu

maj 2023

organizator

Miasto Poznań

lokalizacja

Poznań

opis
19 maja br. rozstrzygnięto dwuetapowy, studialny konkurs na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania stadionu im. Edmunda Szyca i terenów przyległych w Poznaniu. Celem konkursu było uzyskanie najlepszego zrównoważonego rozwiązania programowo-przestrzennego dla wskazanego terenu, który wykorzystywałby naturalne uwarunkowania przyrodnicze.
 
Zwycięska praca ma być pomocą w prowadzeniu prac nad koncepcjami, planami i projektami zagospodarowania tego obszaru oraz opracowaniu projektu lub projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie również projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania oraz ich uchwalenia przez Radę Miasta Poznania. Stanowić ma też materiał pomocniczy dla miejskich jednostek dla przeprowadzania wszelkich analiz dotyczących terenów objętych konkursem, w szczególności analiz urbanistycznych wykonywanych w ramach postępowań administracyjnych.
 
Konkurs był dwuetapowy. Przedmiotem I etapu było opracowanie studialne, a II — szczegółowa koncepcja urbanistyczna.
 
Jury w składzie:
 
Izabela Małachowska-Coqui – architektka krajobrazu, przewodnicząca
Piotr Sobczak – Architekt Miasta, zastępca przewodniczącej
Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejska Konserwatorka Zabytków
Anna Gawrysiak-Knez – Rada Osiedla Wilda
Joanna Grocholewska – Towarzystwo Urbanistów Polskich
Bartosz Jarosz – Wielkopolska Izba Architektów
Adam Kijowski – Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Jacek Krych – SARP o. Katowice
Łukasz Mikuła – Rada Miasta Poznania
Dariusz Wieliński – Rektor AWF Poznań
 
przyznało trzy nagrody. I Nagrodę zdobyła propozycja Studia Fikus z Gliwic, II Nagrodę projekt dziękuję studio, Izabela Czaja, Leszek Maksym Czaja z Warszawy, a III — Pracowania Autorska i Biuro Prawne H.J. Buszkiewicz z Poznania.
 
Mające siedzibę w Gliwicach Studio Fikus jest kontynuacją dorobku poznańskiej pracowni Mariana Fikusa i Elżbiety Kosińskiej-Fikus. Dziś biuro prowadzą dzieci duetu architektów — Michał Fikus i Anna Fikus-Wójcik.

I Nagroda

Studio Fikus

II Nagroda

dziękuję studio

III Nagroda

Pracowania Autorska i Biuro Prawne H.J. Buszkiewicz

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE