Wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Kraków na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Architektury Krajobrazu obronione w latach 2019-2021

rozstrzygnięcie konkursu

luty 2022

organizator

Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział Kraków

lokalizacja

Kraków

opis

23 lutego 2022 roku, podczas LXXVIII Otwartego Forum Dyskusyjnego Urbanistów poznaliśmy wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Kraków na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Architektury Krajobrazu obronione w latach 2019-2021 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Zgłoszone prace magisterskie oceniało jury w składzie:

  • dr Monika Gołąb-Korzeniowska – przewodnicząca Sądu Konkursowego, PK,
  • dr Marceli Łasocha – TUP, Prezes oddziału Kraków,
  • dr hab. Jadwiga Środulska-Wielgus prof. PK,
  • dr Piotr Langer – TUP, PK,
  • dr hab. Bogusław Podhalański prof. PK,
  • Paulina Liszka – sekretarz konkursu, TUP.

Spośród zgłoszonych dyplomów, nagrodzono trzy oraz wyróżniono siedem prac konkursowych.

Jury postanowiło nie przyznać nagrody z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego za 2019 rok oraz z
zakresu architektury krajobrazu za 2020 rok. Nie zgłoszono prac na konkurs z zakresu architektury krajobrazu za 2019 rok.

W kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego nagrodzono:

Pracę autorstwa Katarzyny OrzechowskiejMarii Zimnoch pt. „Rewitalizuj, reaktywuj, REKOMBINUJ! Koncepcja miasta cyrkularnego na terenie Huty im. T. Sendzimira w Krakowie”. Dyplom został wykonany pod kierunkiem dr Agnieszki Matusik i obroniony w 2021 roku.

Za rok 2020 nagrodę otrzymały Michalina HallmannPaulina Marszał, autorki pracy „Częstochowa - koncepcja aktywizacji terenów poprzemysłowych w zachodniej części miasta”. Projekt został wykonany pod kierunkiem dr hab. Rafała Blazy oraz dr Urszuli Nowackiej-Rejzner.

Wyróżnienie za rok 2021 otrzymał Ivan Lavrynchuk za pracę „Słomniki – koncepcja zagospodarowania rejonu młyna nad Szreniawą, na tle przemian przestrzennych miasta”, wykonaną pod kierunkiem dr Urszuli Nowackiej-Rejzner.

Wyróżnienia II stopnia powędrowały do: Macieja Rodaka za pracę „Ku spontaniczności: nanosfera w procesie rewitalizacji środowiska mieszkalnego. Na przykładzie Osiedla „Ugorek” w Krakowie”, której promotorką była dr hab. Patrycja Haupt,

Agnieszki Tyleckiej za dyplom „District of Hope – odbudowa dzielnicy Al-Midan w Aleppo”, którego promotorką była dr hab. Kinga Racoń-Leja.

Wyróżnienie za pracę obronioną w 2020 roku otrzymał Karol Łoziński. Dyplom „Ogrody Sukiennicze – rewitalizacja fragmentu obszaru śródmiejskiego w Łodzi z wykorzystaniem technik parametrycznych” został wykonany pod kierunkiem dr hab. Kingi Racoń-Lei oraz dr Agnieszki Matusik.

Wyróżnienia za prace dyplomowe obronione w 2019 roku otrzymały:

Aleksandra Dragun autorka projektu „Rewitalizacja faweli Nordeste de Amaralina, Salvador, Brazylia, na tle współczesnych procesów partycypacyjno-przestrzennych”, wykonanego pod kierunkiem dr hab. Kingi Racoń-Lei,

Paulina Stefańska autorka dyplomu „Tomaszów Mazowiecki. Miasto progresywne”, którego promotorami byli: prof. Anna Agata Kantarek oraz dr Krzysztof Kwiatkowski.

W kategorii Architektura Krajobrazu za rok 2021 nagrodzono pracę autorstwa Aleksandry Skrzypek pt. „Rewitalizacja obszaru dawnych klinik w dzielnicy „Wesoła” w Krakowie”. Dyplom został wykonany pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Hodor oraz dr. Miłosza Zielińskiego.

Wyróżnienie otrzymały Katarzyna BlukaczAleksandra Pajdak za dyplom „Projekt systemów zieleni Wyspy Stogi w Gdańsku”, którego promotorką była dr hab. Urszula Froczek-Brataniec.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace dyplomowe otrzymują roczną prenumeratę miesięcznika Architektura & Biznes oraz refundację składek członkowskich Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Poniżej prezentujemy nagrodzone i wyróżnione prace. Listę będziemy uzupełniać na bieżąco po uzyskaniu wszystkich zgód na publikację.

I Nagroda w kategorii Architektura Krajobrazu, rok 2021

Aleksandra Skrzypek

Wyróżnienie w kategorii Architektura Krajobrazu, rok 2021

Katarzyna Blukacz, Aleksandra Pajdak

I Nagroda w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rok 2021

Katarzyna Orzechowska, Maria Zimnoch

Wyróżnienie w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rok 2021

Ivan Lavrynchuk

Wyróżnienie II stopnia w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rok 2021

Maciej Rodak

I Nagroda w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rok 2020

Michalina Hallmann, Paulina Marszał

Wyróżnienie II stopnia w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rok 2021

Agnieszka Tylecka

Wyróżnienie w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rok 2020

Karol Łoziński

Wyróżnienie w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rok 2019

Aleksandra Dragun

Wyróżnienie w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rok 2019

Paulina Stefańska

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE