Wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Lublin na najlepszą pracę dyplomową

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2022

organizator

Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział Lublin

lokalizacja

Lublin

opis

18 marca 2022 roku poznaliśmy wyniki pierwszej edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego organizowanego przez lubelski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Do konkursu mogły być zgłaszane prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione na dowolnej uczelni z województwa lubelskiego i na dowolnym kierunku studiów lub w dowolnej uczelni spoza województwa lubelskiego w przypadku gdy tematyka pracy dyplomowej dotyczyła terenu, lub zagadnień związanych z województwem lubelskim.

Ponadto tematyka zgłaszanej pracy miała wpisywać w statutowe cele Towarzystwa Urbanistów Polskich, a więc wspierać działania na rzecz zagospodarowania przestrzennego kraju, poprzez badanie zagadnień z zakresu: zasad zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego, ochrony i tworzenia wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, problemów rozwoju i integracji wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaspokajania ich potrzeb.

Do konkursu zgłoszono dziewiętnaście prac, które ocieniano w dwóch kategoriach: prace magisterskie, prace inżynierskie i licencjackie.

Oceny dokonało jury złożone z członków lubelskiego oddziału TUP, pod przewodnictwem prezesa oddziału, Dariusza Brzozowskiego.

Spośród zgłoszonych dyplomów, nagrodzono po trzy w każdej kategorii oraz przyznano jedno wyróżnienie.

W kategorii prac magisterskich przyznano następujące nagrody:

  • I Nagrodę otrzymał Piotr Kendzierawski z Politechniki Lubelskiej za projekt „Rewitalizacja modernistycznego osiedla nowe miasto w Chełmie. Modułowa zabudowa wielorodzinna na tle zaproponowanej koncepcji urbanistycznej”, wykonany pod kierunkiem Michała Leszczyńskiego,
  • II Nagrodę otrzymała Monika Ciechmiszczuk z Politechniki Lubelskiej za pracę „Rewitalizacja fragmentu ulicy Dolnej Panny Marii w Lublinie”, wykonaną pod kierunkiem dr Marzeny Siestrzewitowskiej,
  • III Nagrodę przyznano Dorocie Kałamuckiej z Politechniki Warszawskiej za dyplom „Przestrzeń sacrum jako miejsce dialogu judaizmu i chrześcijaństwa”, wykonany pod kierunkiem dr hab. Anny Wierzbickiej.

W kategorii prac inżynierskich i licencjackich przyznano następujące nagrody:

  • I Nagrodę otrzymała Alicja Grudzień z UMCS w Lublinie za pracę „Ocena jakości przestrzeni publicznych trzech osiedli: Przyjaźni, Słowackiego, Willowa. Projekt rewitalizacji przestrzeni publicznej osiedla Słowackiego”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Artura Myna,
  • II Nagrodę przyznano Wojciechowi Górnemu z UMCS w Lublinie za „Koncepcję zagospodarowania południowej i zachodniej części Turobina”, której promotorką była dr Anna Polska,
  • III Nagrodę zdobyła Martyna Dragan z Politechniki Lubelskiej za dyplom „Zagospodarowanie doliny rzeki Czechówki w centrum Lublina”, wykonany pod kieruniem dr Huberta Trammera.

Wyróżnienie otrzymała Klaudia Stępniewska z UMCS w Lublinie za pracę „Rekonstrukcja wałów średniowiecznego grodziska w Guciowie (Roztocze Środkowe) na podstawie danych pomiarowych LiDAR”, której promotorem był dr Piotr Demczuk.

I Nagroda w kategorii prac magisterskich

Piotr Kendzierawski

II Nagroda w kategorii prac magisterskich

Monika Ciechmiszczuk

III Nagroda w kategorii prac magisterskich

Dorota Kałamucka

I Nagroda w kategorii prac inżynierskich i licencjackich

Alicja Grudzień

II Nagroda w kategorii prac inżynierskich i licencjackich

Wojciech Górny

III Nagroda w kategorii prac inżynierskich i licencjackich

Martyna Dragan

Wyróżnienie

Klaudia Stępniewska

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE