Wyniki konkursu Young Design 2023 o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2023

organizator

Instytut Wzornictwa Przemysłowego

lokalizacja

Ogólnopolski

opis
1 czerwca br. poznaliśmy wyniki organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego konkursu Young Design 2023. Tegoroczna, XVI edycja konkursu dla młodych projektantów i projektantek odbyła się pod hasłem „Odkrywcy” na cześć patrona roku 2023 — Mikołaja Kopernika.
 
Na konkurs, w którym główną nagrodą jest stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 tys. zł brutto, należało zgłosić prototyp lub fizyczny produkt nawiązujący do tematu przewodniego konkursu.
 
Zgłoszone prace oceniało jury pod przewodnictwem Agnieszki Wasilewskiej (Prezeski Zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego) w składzie: Cezariusz Lesisz (Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu), prof. Magdalena Kochanowska, dr Marcin Zarzecki (Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej), dr Joanna Jurga, Agata Nowotny i Jakub Jezierski.
 
W finale konkursu znalazło się sześć projektów: „Basow” autorstwa Jakuba Brussa, „Próbnik tkanin żakardowych z wykorzystaniem druku sublimacyjnego” Inki Fischer, „SelfHytte” projektu Jacka Janasa, „FEMO.” autorstwa Oleksandry Milishchuk, „flor-i” Beaty Świętońskiej i „Mycelio” Aleksandry Wróbel.
 
Nagrodę główną — stypendium im. Wandy Telakowskiej — oraz nagrody Polskiej Fundacji Narodowej i ARP Budownictwo Sp. z o.o. otrzymał Jacek Janas, autor projektu „SelfHytte” — systemu wspomagającego montaż urządzeń OZE w domach modułowych.
 
Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu otrzymał Jakub Bruss, autor konstrukcji służącej do uzdatniania słonej wody przy użyciu energii słonecznej „Basow”.
 
Nagrodę Totalizatora Sportowego zdobyła Oleksandra Milishchuk, autorka „FEMO.”, czyli narzędzia pozwalającego materializować emocje.
 
Nagrodę Specjalną Fundacji Orlen otrzymała Aleksandra Wróbel, autorka ekologicznych, wykonanych z grzybni trumien dla zwierząt „Mycelio”. Dodatkową nagrodę Fundacja Orlen przyznała Beacie Świętońskiej, autorce układanki symulującej świat roślin „flor-i”.
 
Nagrody Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu i Ministra Edukacji i Nauki otrzymała Inka Fischer, twórczyni „Próbnik tkanin żakardowych z wykorzystaniem druku sublimacyjnego”.

Nagroda główna oraz nagrody Polskiej Fundacji Narodowej i spółki ARP Budownictwo

Jacek Janas

Nagroda Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu

Jakub Bruss

Nagroda Totalizatora Sportowego

Oleksandra Milishchuk

Nagroda Specjalna Fundacji Orlen

Aleksandra Wróbel

Dodatkowa Nagroda Fundacji Orlen

Beata Świętońska

Nagrody Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu i Ministra Edukacji i Nauki

Inka Fischer

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE