Wyniki konkursu na projekt Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Sękocinie

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2023

organizator

Skarb Państwa, Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego

lokalizacja

Sękocin Stary

opis
3 marca br. rozstrzygnięto nieograniczony, jednoetapowy konkurs na projekt koncepcji architektoniczno-budowlanej nowej siedziby Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Sękocinie wraz z zagospodarowaniem terenu.
 
Zgodnie z założeniami konkursu maksymalnie dwukondygnacyjny budynek administracyjny powinien w optymalny sposób spełniać oczekiwania zamawiającego co do rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych przy zachowaniu założeń ekonomicznych. Obiekt powinien być wykonany w technologii drewnianej prefabrykowanej, a jego forma i wyposażenie powinny spełniać standardy przewidziane dla budynków pasywnych.
 
Spośród jedenastu zgłoszonych na konkurs prac, jury w składzie:
  • Marek Nowakowski – przewodniczący
  • Paweł Szetela
  • Michał Lachowski
nagrodziło trzy. Pierwszą nagrodę zdobyła propozycja pracowni SSC Architekci z Bolechowic, drugą zespół biur PSBA Przemysław Sokołowski i INOONI Jakub Zygmunt z Kielc, a trzecią — warszawska pracownia EVEN.

I Nagroda

SSC Architekci

II Nagroda

PSBA Przemysław Sokołowski, INOONI Jakub Zygmunt

III Nagroda

EVEN

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE