Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

rozstrzygnięcie konkursu

czerwiec 2023

organizator

Gmina Czernica

lokalizacja

Nadolice Wielkie

opis

Gmina Czernica poszukiwała pomysłu na architektoniczną koncepcję zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w podwrocławskich Nadolicach Wielkich. Sąd konkursowy wyłonił zwycięzców konkursu.
 
Jednoetapowy konkurs obejmował stworzenie między innymi projektu szkoły podstawowej dla tysiąca uczniów, zespołu sportowego, zespołu żywienia, przedszkola dla dwustu dzieci, parkingu, małej architektury, zieleni, placów zabaw, ogrodu przedszkolnego, polany rekreacyjnej i zewnętrznych urządzeń sportowych. Proponowany obiekt miał być pozbawiony barier architektonicznych, a także zapewniać komfort użytkowania i ochronę akustyczną.
 
Sąd konkursowy w składzie:

  • Karol Pietrucha – przewodniczący sądu konkursowego
  • Małgorzata Szurek – sędzia sekretarz
  • Dagmara Oliwa
  • Paweł Pach
  • Dąbrówka Piechocka
spośród jedenastu zgłoszonych propozycji wyłonił laureatów i przyznał trzy nagrody i jedno wyróżnienie.
 
I Nagrodę zdobyła wrocławska pracownia BCM Architekci, II Nagrodę przyznano Markowi Chacińskiemu z Krakowa, a III — pracowni 3XA z Wrocławia. Przyznano także wyróżnienie za walory estetyczne elewacji — zdobyło je biuro STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski w spadku z siedzibą w Zdunach.

I Nagroda

BCM Architekci

II Nagroda

Marek Chaciński ARCHITEKT

III Nagroda

3XA

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE