Wyniki studenckiego konkursu „Tu warto żyć” na zagospodarowanie Błoni Wildeckich

rozstrzygnięcie konkursu

maj 2023

organizator

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, SPAK oddział Wielkopolska, UWI Inwestycje

lokalizacja

Poznań

opis

Poznaliśmy wyniki jednoetapowego, studenckiego konkursu studialno-koncepcyjnego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Błoni Wildeckich, ograniczonego ulicami: Królowej Jadwigi, Droga Dębińska, o. Mariana Żelazka i Dolna Wilda w Poznaniu.

Do konkursu mogły przystąpić osoby studiujące na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej lub Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych, twórczych koncepcji kreowania przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, uwzględniających ich wszechstronne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne, komunikacyjne, kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe i kompozycyjne, a także potrzeby społeczne. Koncepcje powinny prezentować rozwiązania przyszłościowe (etapowe) realne do wykonania.

Na konkurs wpłynęło 20 prac, a oceniało je jury w składzie:

  • dr hab. Elżbieta Raszeja, prof. UAP – przewodnicząca Kapituły,
  • dr hab. Hanna Michalak, prof. PP – Politechnika Poznańska, Wydział Architektury,
  • dr hab. Agnieszka Wilkaniec – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • Piotr Sobczak – dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP,
  • Przemysław Trawa – prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.

Jury zadecydowało o nieprzyznaniu I Nagrody, natomiast przyznało dwie równorzędne II Nagrody, które otrzymali Piotr Banaszek z UAP oraz Emilia CholewaNikodem Cisowski również z UAP.

III Nagrodę zdobył zespół w składzie: Marta DrgasMikołaj Gruszczyński (UAP). 

Przyznano również dwa równorzędne wyróżnienia honorowe, otrzymali je studenci Politechniki Poznańskiej — zespół w składzie: Szymon Górka, Aleksandra Franek, Julia Jankowska oraz Julia Szymańska.

II Nagroda (ex aequo)

Piotr Banaszek

II Nagroda (ex aequo)

Emilia Cholewa, Nikodem Cisowski

III Nagroda

Marta Drgas, Mikołaj Gruszczyński

Wyróżnienie (ex aequo)

Szymon Górka, Aleksandra Franek, Julia Jankowska

Wyróżnienie (ex aequo)

Julia Szymańska

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE