Wyniki studenckiego konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

rozstrzygnięcie konkursu

marzec 2022

organizator

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

lokalizacja

Poznań

opis

11 marca 2022 roku Miasto Poznań ogłosiło wyniki otwartego, jednoetapowego studenckiego konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszej propozycji rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, które połączyłyby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazały potencjał inwestycyjny drzemiący w niezagospodarowanych działkach należących do Miasta Poznania położonych w ścisłym centrum miasta. Pośrednim celem konkursu była szeroko rozumiana edukacja oraz wyłonienie i promocja młodych, uzdolnionych architektów i urbanistów.

Oceny zgłoszonych prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokonał sąd konkursowy w składzie:

  • Piotr Sobczak – przewodniczący sądu konkursowego Architekt Miasta Poznania,
  • Paweł Diakowicz – przedstawiciel Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania,
  • Jacek Maleszka – przedstawiciel Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków,
  • Piotr Libicki – przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich,
  • Adam Kijowski – przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
  • Piotr Kostka – przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań,
  • Bartosz Jarosz – przedstawiciel Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów,
  • Ewa Pruszewicz-Sipińska – przedstawicielka Politechniki Poznańskiej,
  • Dariusz Kuźma – przedstawiciel Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Sekretarzem Organizacyjnym sądu konkursowego była Katarzyna Budzińska z UMP WUiA.

Spośród zgłoszonych projektów, zgodnie z regulaminem nagrodzono trzy oraz przyznano trzy wyróżnienia równorzędne.

Wszystkie trzy nagrody główne powędrowały do studentów z Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu.

I Nagrodę w wysokości 7 tys. zł brutto otrzymał zespół projektowy w składzie: Martyna Domaradzka, Marta Staniszewska.

II Nagrodę w wysokości 4 tys. zł brutto otrzymał zespół w składzie: Sebastian Jędrzejewski, Małgorzata Milancej, Klaudia Skibińska.

III Nagrodę w wysokości 3 tys. zł brutto przyznano Wiktorii Bilskiej i Karolinie Feliksiak.

Trzy wyróżnienia równorzędne, każde w wysokości 2 tys. zł brutto przyznano:

Annie Bukowy z Politechniki Poznańskiej, Pawłowi Woźniakowi również z Politechniki Poznańskiej oraz Sarze IssakiewiczDominice Jasińskiej z Politechniki Śląskiej.

I Nagroda

Martyna Domaradzka, Marta Staniszewska

II Nagroda

Sebastian Jędrzejewski, Małgorzata Milancej, Klaudia Skibińska

III Nagroda

Wiktoria Bilska, Karolina Feliksiak

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE