Wyniki XII edycji konkursu o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

rozstrzygnięcie konkursu

kwiecień 2022

organizator

SARP Oddział Kraków

lokalizacja

Kraków

opis

21 kwietnia 2022 roku w Galerii Architektury SARP Oddział Kraków, przy pl. Szczepańskim 6 w Krakowie, odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników konkursu o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego.

Nagroda przyznawana jest od 12 lat szczególnie uzdolnionym studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie trzeci rok studiów, uzyskali stopień inżynierski oraz rozpoczynają studia magisterskie. Ocenie podlegają portfolia studentów.

Stypendium przyznawane jest w formie nagrody promującej młode talenty. Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także na podjęcie dodatkowej edukacji.

Do XII edycji konkursu zgłoszono 28 wniosków, które oceniało jury w składzie:

  • Bohdan (Biś) Lisowski – Przewodniczący Jury
  • Marek Kaszyński – Prezes SARP Oddział Kraków,
  • Grzegorz Lechowicz MPOIA RP,
  • dr Piotr Lewicki – KSK SARP Oddział Kraków,
  • dr hab. Łukasz Sarnat, prof. ASP – prodziekan WAW ASP w Krakowie
  • dr hab. Bolesław Stelmach, prof. PŁ – Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki,
  • prof. Maciej Złowodzki – WA PK,
  • Jakub Wazowicz – GD&K Group, mecenas stypendium.

Laureatem XII edycji Stypendium został Mateusz Dziuba, student Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Dwa wyróżnienia I stopnia otrzymali studenci Politechniki Krakowskiej: Stanisław BorysDominika Cieplak. Stanisław Borys otrzymał także nagrodę specjalną — wyjazd na Międzynarodowe Biennale Architektury do Wenecji, przyznaną przez NIAiU.

Jury przyznało również cztery wyróżnienia II stopnia, które otrzymali: Bartłomiej Bogucki z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kamil FederygaJan KusiorMikołaj Kusior z Politechniki Krakowskiej.

Przyznano również nagrodę i dwa wyróżnienia Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Nagrodę Główną otrzymała Paulina Rybczyńska z ASP w Krakowie, a wyróżnienia Karolina Krasny z Politechniki Krakowskiej i Patrycja Pietrzyk z ASP w Krakowie.

Nagroda Główna

Mateusz Dziuba

Wyróżnienie I stopnia (ex aequo)

Stanisław Borys

Wyróżnienie I stopnia (ex aequo)

Dominika Cieplak

Wyróżnienie II stopnia (ex aequo)

Bartłomiej Bogucki

Wyróżnienie II stopnia (ex aequo)

Kamil Federyga

Wyróżnienie II stopnia (ex aequo)

Jan Kusior

Wyróżnienie II stopnia (ex aequo)

Mikołaj Kusior

Nagroda Główna Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Paulina Rybczyńska

Wyróżnienie (ex aequo) Dziekana WAW ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Karolina Krasny

Wyróżnienie (ex aequo) Dziekana WAW ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Patrycja Pietrzyk

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE