Wyniki XIII edycji konkursu o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

rozstrzygnięcie konkursu

kwiecień 2023

organizator

SARP Oddział Kraków

lokalizacja

Kraków

opis

20 kwietnia 2023 roku w Galerii Architektury SARP Oddział Kraków, przy pl. Szczepańskim 6 w Krakowie, odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników konkursu o Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego.

Nagroda przyznawana jest od 13 lat szczególnie uzdolnionym studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie trzeci rok studiów, uzyskali stopień inżynierski lub licencjacki oraz rozpoczynają studia magisterskie. Ocenie podlegają portfolia studentów.

Stypendium przyznawane jest w formie nagrody promującej młode talenty. Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także na podjęcie dodatkowej edukacji.

Do XIII edycji konkursu zgłoszono 48 wniosków, które oceniało jury w składzie:

  • Bohdan (Biś) Lisowski – Przewodniczący Jury
  • Marek Kaszyński – Prezes SARP Oddział Kraków,
  • Katarzyna Siedlecka – laureatka pierwszej edycji Stypendium,
  • Magdalena Zielińska-Warszawa – przedstawicielka Mecenasa Stypendium,
  • prof. Marek Błażucki – dziekan WAW ASP w Krakowie,
  • dr Piotr Lewicki – KSK SARP Oddział Kraków,
  • dr hab. Łukasz Sarnat, prof. ASP – prodziekan WAW ASP w Krakowie
  • Witold Zieliński – MPOIA RP
  • prof. Maciej Złowodzki – WA PK,

Laureatką XIII edycji Stypendium została Julia Nowak, studentka Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Dwa wyróżnienia I stopnia otrzymali studenci Politechniki Krakowskiej: Julia Kuźmicka i Sebastian Pych.

Julia Kuźmicka otrzymała też Nagrodę Specjalną w postaci wyjazdu na Biennale Architektury w Wenecji. 

Jury przyznało również cztery wyróżnienia II stopnia, które otrzymały: Bogumiła Borek, Łucja Głód, Izabella Janusz i Kamila Pająk z Politechniki Krakowskiej.

Przyznano także nagrodę i wyróżnienia Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Nagrodę główną otrzymała Julia Nowak, a wyróżnienia równorzędne Bogumiła Borek i Katarzyna Jasińska.

Wszystkie laureatki i laureat otrzymali Nagrodę Specjalną miesięcznika Architektura & Biznes oraz zaproszenia na staż do GD&K Group.

  

ilustracje otrzymaliśmy dzięki uprzejmości SARP Oddział Kraków

Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego i Nagroda Dziekana WAW ASP

Julia Nowak

Wyróżnienie I stopnia (ex aequo)

Julia Kuźmicka

Wyróżnienie I stopnia (ex aequo)

Sebastian Pych

Wyróżnienie II stopnia (ex aequo) i Wyróżnienie Dziekana WAW ASP

Bogumiła Borek

Wyróżnienie II stopnia (ex aequo)

Łucja Głód

Wyróżnienie II stopnia (ex aequo)

Izabella Janusz

Wyróżnienie II stopnia (ex aequo)

Kamila Pająk

Wyróżnienie Dziekana WAW ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Katarzyna Jasińska

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE