Konkurs na koncepcję architektoniczną strzelnicy golfowej

rozstrzygnięcie konkursu

lipiec 2023

organizator

Universe Properties Group

lokalizacja

Mazury

opis

Rozstrzygnięto konkurs na stworzenie koncepcji architektonicznej strzelnicy golfowej w kompleksie Masurian Yacht&Golf Resort.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszej koncepcji projektu architektonicznego obszaru strzelnicy golfowej (Driving Range) wraz z budynkiem klubowym oraz zapleczem sanitarno-technicznym i gastronomicznym.

Konkursy był jednoetapowy i realizacyjny. Uczestnicy konkursu mieli uwzględnić w projekcie budynek klubowy, strzelnicę golfową wraz z wiatą, budynek gospodarczo-administracyjny, park maszynowy, elementy zabezpieczające, oświetlenie terenu i małą architekturę, zagospodarowanie terenów zieleni i układ komunikacyjny dla pieszych i pojazdów.

Pracę oceniało Jury w składzie:

  • Maciej Kawecki – Prezes Zarządu, Rodzinne Inwestycje
  • Adam Lawrence – Golf Course Architecture
  • Janusz Sikora – Polski Związek Golfa
  • Marek Ogryzek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  • Kamil Chojnicki – PGA International

I nagrodę otrzymała pracownia CUBE Architekci Kubicki Mizieliński. II Nagrodę otrzymała pracownia Chapman Taylor International Services. III nagrodę otrzymała pracownia Pniewski Architekci.

I nagroda

CUBE Architekci Kubicki Mizieliński

II Nagroda

Chapman Taylor International Services

III Nagroda

Pniewski Architekci

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE