I Nagroda — Sławomir Janas Pracownia ES-JOT, Bartosz Pionka Pracownia Architektoniczna, Architekt Michał Włoskowicz

Modelowe schronisko górskie na Lubaniu

I Nagroda
20 000 PLN oraz zaproszenie do wykonania na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Schronisko Górskie na Lubaniu, z zastrzeżeniem, że termin zaproszenia nie jest znany na dzień ogłaszania konkursu, i będzie zależny od możliwości i czasu pozyskania środków finansowych.

Praca nr 023, liczba rozpoznawcza: 152900

autorzy
Sławomir Janas Pracownia ES-JOT (Kraków), Bartosz Pionka Pracownia Architektoniczna (Kraków), Architekt Michał Włoskowicz (Kraków)


Opinia jury

Pierwszą nagrodę przyznano za propozycję odwołania się do archetypu górskiego schronienia. Zaproponowana forma przenosi tradycję budowania górskich szałasów z przeszłości w teraźniejszość i przyszłość. Prosta i ekspresyjna, lecz jednocześnie racjonalna forma może stać się znakiem miejsca. Sposób zagospodarowania terenu bez nadmiernej ingerencji pozostawia go naturalnym, przyjaznym, przybywającym wędrowcom. Wielka wrażliwość na relacje z otoczeniem i zrozumienie potrzeb człowieka jest miarą wartości tej pracy. Nowa forma zlokalizowana w miejscu dawnego schroniska oddaje hołd historii miejsca.

 

 

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE